Меню

14-15 березня 2017 року відбулися засідання Координаційної ради ДЗ «ДМА МОЗ України» з розгляду тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, а також тем кафедральних науково-дослідних робіт.

До розгляду було представлено 47 тем дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії, з них таких, що навчаються в аспірантурі – 21, поза аспірантурою – 26; здобувачів наукового ступеня доктора наук – 9; тем кафедральних НДР – 17.

В результаті обговорення було прийнято рішення, що всі теми, які було розглянуто, актуальні, мають наукову новизну, теоретичну та практичну значимість, відповідають зазначеним спеціальностям та спеціалізація і їх можна рекомендувати до затвердження Вченою радою ДЗ «ДМА МОЗ України».