Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

14-15 березня 2017 року відбулися засідання Координаційної ради ДЗ «ДМА МОЗ України» з розгляду тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, а також тем кафедральних науково-дослідних робіт.

До розгляду було представлено 47 тем дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії, з них таких, що навчаються в аспірантурі – 21, поза аспірантурою – 26; здобувачів наукового ступеня доктора наук – 9; тем кафедральних НДР – 17.

В результаті обговорення було прийнято рішення, що всі теми, які було розглянуто, актуальні, мають наукову новизну, теоретичну та практичну значимість, відповідають зазначеним спеціальностям та спеціалізація і їх можна рекомендувати до затвердження Вченою радою ДЗ «ДМА МОЗ України».