ІСПИТИ (випускна онлайн-атестація)

Алгоритм дій студента під час випускної онлайн-атестації:

1. Напередодні іспиту перевірити працездатність існуючого Google-акаунту (електронну скриньку Gmail) на комьютері/ноутбуці/планшеті/смартфоні. Ознайомитися з роботою застосунку Google Meet. Перевірити роботу відеокамери, мікрофону та мережі інтернет (перевага за дротовим інтернетом).

2. Отримати в деканаті графік проведення іспиту та призначений Вам час, дату складання іспиту та номер закріпленого за Вами компьютера.

3. За день до початку іспиту до 17:00 отримати на пошту електронний лист з посиланням на завдання іспиту (відповіді - лише наступного дня суворо за графіком складання іспиту); У випадку, якщо до 17:00 Ви не отримали листа – повідомити свій деканат.

4. Заздалегідь отримати листа з посиланням на відеозустріч Google Meet (відеоконферецію з екзаменаційною комісією). У випадку, якщо Ви не отримали листа – повідомити свій деканат.

5. Наступного дня згідно розкладу розпочати відповідь на завдання іспиту. Час виконання 1 година 30 хвилин. Обов’язково наприкінці форми відповіді натиснути «Надіслати».

БУДЬТЕ УВАЖНІ: після закінчення часу письмової сесії Ви вже не зможете надіслати відповідь, що означає анулювання Вашого іспиту!

6. Перед усною частиною підготувати документ, що підтверджує Вашу особу (паспорт).

7. Згідно розкладу другої - усної - частини іспиту (за 5-10 хвилини) запустити Google Meet шляхом переходу за посиланням у листі, що був отриманий напередодні.

8. Пройти автентифікацію (показати у веб-камеру свій паспорт/залікову книжку та тримати документ біля камери не менше 3-5 сек). Автентифікація студента проводиться один раз напочатку відео-співбесіди. Приміщення має бути добре освітленим, обличчя відкритим, студент має бути у медичному халаті.

Дати відповіді на запитання екзаменатора у відведений час (одна дисципліна – 0,5 академічної години).

10. Очікувати на підсумки атестації на наступний день іспиту від деканатів.

11. Якщо впродовж виконання завдання іспиту відбувся збій в електропостачанні, обірвався інтернет-зв'язок або виникли інші непередбачувані обставини, студент має зв’язатися з деканатом, та зафіксувати факт переривання проходження іспиту. У подальшому Ви маєте написати заяву на ім'я Голови Екзаменаційної комісії з проханням про складання Вами іспиту на індивідуальних умовах або в інший день.

Алгоритм действий иностранного студента во время выпускной онлайн-аттестации

1. Накануне экзамена проверить работоспособность существующего или создать новый Google-аккаунт (электронный ящик Gmail) на компьютере/ноутбуке/планшете/смартфоне. Ознакомиться с работой приложения Google Meet. Проверить работу видеокамеры, микрофона и сети Интернет (преимущество за проводным интернетом).

2. Получить в деканате график проведения экзамена и назначенное Вам время, дату сдачи экзамена и номер закрепленного за Вами компьютера.

3. За день до начала экзамена до 17:00 получить на почту письмо со ссылкой на задание экзамена (ответы - на следующий день строго по графику сдачи экзамена). В случае, если до 17:00 Вы не получили письмо - сообщите в деканат.

4. Заранее получить письмо-уведомление с ссылкой на видеовстречу Google Meet (видеовстречу с экзаменационной комиссией). В случае, если до 17:00 Вы не получили письмо - сообщите в деканат.

5. На следующий день начать отвечать на задания экзамена в заранее установленные сроки. Время выполнения - 1 час 30 минут. Обязательно в конце формы ответа нажать «Отправить». БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: после окончания времени, необходимого на письменный ответ, Вы уже не сможете прислать ответ, это означает,что Ваш экзамен аннулирован!!

6. Перед устной частью подготовить документ, подтверждающий Вашу личность (паспорт).

7. Согласно расписанию второй устной части экзамена, за 5-10 минут до назначенного времени запустить Google Meet путем перехода по ссылке в письме, которое было получено накануне.

8. Пройти аутентификацию (показать в веб-камеру свой паспорт/ зачетную книжку и держать документ перед камерой не менее 3-5 сек). Аутентификация студента проводится один раз в начале видео-собеседования. Помещение должно быть хорошо освещенным, лицо открытым, студент должен быть в медицинском халате.

9. Дать ответы на вопросы экзаменатора в течении отведенного времени (одна дисциплина - 0,5 академического часа).

10. Ожидать итог аттестации на следующий день экзамена по электронной почте.

11. Если, в течение выполнения задания экзамена, состоялся сбой в электроснабжении, оборвалась интернет-связь или возникли другие непредвиденные обстоятельства, студент должен связаться с деканатом и зафиксировать факт прерывания прохождения экзамена. В дальнейшем, Вы должны написать заявление на имя Председателя Экзаменационной комиссии с просьбой о сдаче Вами экзамена на индивидуальных условиях или в другой день.