Державний заклад "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" переакредитований в 2013 році.

Сертифікат про акредитацію – РД-IV №0424383 від 05.06.2013.

Основні документи:


Місія: Здійснення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я, підтримання ролі авторитетної науково-дослідницької , практично-орієнтованої, інноваційної навчальної платформи для фахівців-медиків, розвиток фундаментальної і прикладної науки, надання професійної медичної допомоги населенню. Формування високоосвічених, демократичних і національно свідомих людей.

Візія: Лідерство в сфері медичної освіти, науковій діяльності, підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів в галузі охорони здоров’я, набутті практичних навичок найвищої якості, програмах міжнародного співробітництва і академічної мобільності.

Ключові цінності: Здоров’я людини та суспільства, лідерство, професіоналізм, гуманізм, відповідальність, духовність, креативність, академічна доброчесність.

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" надає публічну інформацію, керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації Академія здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

      • ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

      • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)*;

      • підпис і дату.

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

вул. Володимира Вернадського, буд. 9, м. Дніпро , 49044, Україна

телефон: (056) 713-52-57, (056) 713-52-37;

факс: (056) 370-96-38; (0562) 31-22-79;

e-mail: dsma@dsma.dp.ua