Чергове засідання вченої ради

28 травня 2020 року відбулося чергове засідання вченої ради Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» у дистанційному форматі. Онлайн-трансляція засідання проводилась із конференційної зали адміністративного корпусу, вул. В. Вернадського, 9. Вела засідання голова вченої ради, ректор, член-кореспондент НАМН України, професор Тетяна Олексіївна Перцева.

На засіданні було розглянуто ряд важливих питань, пов’язаних з діяльністю Академії. Проректор з наукової роботи, професор О.О. Гудар'ян доповів про «Досягнення та перспективи подальшого розвитку науково-дослідницької роботи у ДЗ «ДМА»».

Перший проректор, професор І.С. Шпонька представив членам вченої ради інформацію щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій (відповідно до листа МОН України №1/9-249 від 14.05.2020 р.), після чого, за результатами голосування, було затверджено регламент проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти у ДЗ «ДМА» в період літньої сесії 2019/2020 н.р.

Також на засіданні ради було розглянуто та затверджено рішення щодо реорганізації кафедр гігієни та екології та загальної гігієни шляхом об’єднання у кафедру «Гігієна, екологія та охорона праці».

Декан 1 медичного факультету, професор Ю.В. Сілкіна подала на розгляд членів вченої ради клопотання щодо затвердження кандидатур випускників 2019/2020 н.р., які є відмінниками навчання та активними учасниками громадського життя Академії, для рекомендації на подальшу наукову роботу в ДЗ «ДМА».

На засіданні було затверджено регламент проведення роботи вченої ради ДЗ «ДМА» у дистанційному форматі, ухвалено проведення експертної оцінки дисертаційних робіт та затвердження рецензентів здобувачів наукового ступеня доктора філософії – В.Л. Бабич, В.О. Штепи та І.П. Задесенця, а також прийнято рішення щодо утворення спеціалізованої ради для прийняття та розгляду разового захисту дисертаційних робіт: Л.Ю. Пилипенко й Д.В. Фесенко. Крім того, на засіданні було ухвалено ряд рішень, пов’язаних з підготовкою докторів філософії та кандидатів наук. Було розглянуто та рекомендовано до видання з грифом вченої ради ДЗ «ДМА» 6 навчально-методичних посібників, виданих за участю науково-педагогічних кадрів Академії та затверджено четвертий випуск журналу «Здоров’я дитини. Здоровье ребенка. Childs Health».

По завершенні засідання голова вченої ради, ректор, професор Т.О. Перцева побажала усім наснаги та нових здобутків.

29.05.2020