Вітаємо академію у світі диджиталізації вищої медичної освіти:

розпочалися випускні екзамени 2020

Проведення комплексного практично-орієнтованого іспиту в ДЗ “ДМА” цього року вперше відбувається в дистанційному режимі з виконанням всіх урядових постанов, рекомендацій МОН та МОЗ. Нові умови накладають додаткову відповідальність і навантаження для створення корпоративного онлайн середовища з дотриманням належної академічної доброчесності. В академії видано наказ щодо особливостей атестації випускників в умовах карантину. Колективами випускаючих кафедр було підготовлено змістовно-інформативну базу даних за дисциплінами комплексного практично-орієнтованого іспиту та гігієнічних дисциплін, розроблено гугл-форму маршрутного листа студента, чек-лист для оцінювання та чіткий алгоритм дій екзаменаторів зі студентами з використанням сучасних інформаційних технологій, проведено консультації, під час яких студентів ознайомили з правилами та форматом проведення підсумкової атестації. Виклик диджиталізації випускних іспитів в вищій медичній школі першим прийняв на себе 21 травня І медичний факультет. Визначним є той факт, що наша академія в цьому році проводить ювілейний 100-ий випуск молодих лікарів і символічним є новий рівень оцінювання підготовки випускників і їх спроможності навчатися і вдосконалюватися у міжнародному інформаційному просторі.


Іспити проводяться з використанням платформи Google Meet. Регламент іспиту передбачає декілька етапів атестації, на останньому з яких студент проходить чотири предметні станції відповідно до маршрутного листа, де відбувається відеоконференція з членами екзаменаційної комісії. Результати оцінювання роботи студентів у вигляді балів екзаменатори вносять в чек-листи. Секретаріат екзаменаційної комісії проводить підрахунок балів. Під час засідання екзаменаційної комісії відбувається затвердження результатів іспиту, які наступного дня розсилаються студентам електронною поштою.

Новий формат сприйнятий випускниками та колективом екзаменаційної комісії з внутрішньою дисципліною, відповідальністю та великим натхненням. Бажаємо успіхів!

Голова екзаменаційної комісії, професор Тетяна Хомазюк


22.05.2020
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image