Вічній і світлій пам’яті видатного вченого, педагога, лікаря-патологоанатома, мудрого вчителя та наставника

Вольдемара Івановича НЕВОДНИКА

(1930 – 2016)

16 травня 2020 року виповнюється 90 років з дня народження видатного вченого-патоморфолога, лікаря, доктора медичних наук, професора Вольдемара Івановича Неводника.

Народився В.І. Неводник 16 травня 1930 року у місті Дніпродзержинськ (нині Кам'янське) Дніпропетровської області. Шкільні роки його прийшлися на важкі, голодні, страшні часи Другої світової війни, але як гласить мудрість, з усіх скарбів знання всіх миліше, тому що воно не може бути ні викрадено, ні втрачено, ні знищено. Так у 1948 році Вольдемар Іванович з золотою медаллю закінчив середню школу у селищі Н-Орлик Кишинського району Полтавської області та вступив до лікувального факультету Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ), який з відзнакою закінчив у 1954 році.

З ІІІ курсу активно брав участь у студентському науковому товаристві кафедри патологічної анатомії, а на VI курсі зайняв посаду старшого лаборанта цієї ж кафедри. З 1954 року працював на посаді лекційного асистента та навчався в аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії ДМІ. З 1956 року був асистентом, а з 1965 року – доцентом цієї кафедри. У 1962 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Клініко-морфологічні співставлення при вивченні нервової системи шлунка, ураженого раковим новоутворенням", а у 1965 році отримав звання доцента. У 1973 році захистив докторську дисертацію за темою "Клініко-морфологічні аспекти патогенезу тромбоемболічних станів", а у 1975 році отримав звання професора. Проф. В.І. Неводник тоді довів, що у розвитку тромбоемболічних ускладнень, крім порушень в системі коагуляції, велике значення мають структурно-біохімічні зміни судинної стінки, пригнічення активності тканинних базофілів, зниження кількості активатора профібринолізину та незавершеність структури тромбів. Саме ним було запропоновано схему патогенезу виникнення передтромботичних станів стінки венозних судин та факторів, що призводять до утворення патологічних тромбів. У 1972 році В.І. Неводник зайняв посаду професора, а з 1984 до 1995 року очолював кафедру патологічної анатомії (з 1988 року – кафедру патологічної анатомії і судової медицини), на якій працював до 2011 року.

У період з 1975 до 1980 року проф. В.І. Неводник займав посаду декана педіатричного факультету, а з 1980 до 1987 року – проректора з навчальної роботи ДМІ. З 2011 до 2016 року працював лікарем-патологоанатомом у Дніпропетровському обласному патологоанатомічному бюро. Під його керівництвом на кафедрі розроблялись дві комплексні теми за всесоюзною науково-технічною програмою: "Вивчення ефективності променевої терапії онкологічних хворих при короткочасній гіпоксії, викликаній вдиханням газової суміші з 8%-вим киснем" і "Сурфактантна система легень при ендогенних токсикозах, обструктивному легеневому синдромі та при гемосорбції", тоді було захищено 6 кандидатських та 2 докторські дисертації. Проф. В.І. Неводник є автором понад 180 наукових публікацій, присвячених серцево-судинній та онкологічній патології, був науковим консультантом та керівником 25 докторських та кандидатських дисертацій. Як першокласний спеціаліст, В.І. Неводник неодноразово обирався головним позаштатним патологоанатомом Дніпропетровської області, упродовж значного часу очолював Дніпропетровське обласне науково-практичне товариство патологоанатомів. Його заслуги неодноразово відзначалися грамотами, нагороджений орденом "Знак Почета", відзнакою "Отличнику здравоохранения", "За отличные успехи в работе".

“Геній не є якесь одне дарування, це поєднання багатьох великих дарувань”, - казав Е. Уіппл. Так і В.І. Неводник, крім медичної науки, захоплювався образотворчим мистецтвом та поезією, його творчі здобутки і сьогодні радують око співробітників кафедри та студентів. Ця людина мала безліч чеснот, викладачі кафедри цінували та дотепер згадують його почуття гумору, яке створювало доброзичливу атмосферу у колективі.

В.І. Неводник до останніх днів працював лікарем-патологоанатомом і пішов з життя 24 грудня 2016 року перебуваючи на робочому місці.