Міжнародна діяльність

Координатор міжнародної діяльності

проректор з науково-педагогічної роботи, професор

НАУМЕНКО Леонід Юрійович

Міжнародна діяльність академії здійснюється за напрямами:

   • співпраця із закордонними профільними університетами;
   • участь професорсько-викладацького складу в міжнародних форумах і конференціях;
   • організація прийому закордонних організацій освітянського напряму;
   • співпраця з фірмами-посередниками з набору на навчання іноземних громадян;
   • обмін делегаціями із закордонними профільними університетами з питань медичної освіти;
   • обмін студентами на період практики та навчання за угодами із зарубіжними університетами;
   • участь у вітчизняних та закордонних виставках з питань освіти та підготовки рекламно-інформаційних видань.

Академія активно розвиває міжнародну співпрацю:

   1. Меморандум про наміри з Університетом Лунд, кафедра біології (Швеція)
   2. Угода про співпрацю з Університетом інформатики і мистецтв м. Лодзь (Польща)
   3. Угода про співробітництво з Жешувським університетом (Польща)
   4. Меморандум про наміри з Holy Family Hospital – Nathareth affiliated with BAR ILLAN University (Ізраїль)
   5. Угода з Academic Arab College of Education in Israel – Haifa
   6. Угода про наукову і навчальну співпрацю з Медичним Університетом м. Відень (Австрія)
   7. Угода про співпрацю з Азербайджанською державною академією фізичної культури і спорту (Азербайджан)
   8. Рамкова угода про міжнародне науково-технічне співробітництво з Лодзинським технологічним університетом (Польща)
   9. Угода про співпрацю з Університет м. Сусс, факультет медицини (Туніс)
   10. Угода про співпрацю з Кардіологічним шпиталем м. Вільнюс (Литва)
   11. Угода про співпрацю з Maharashtra University of Health Science, Nashik (Індія)

Академія має 11 угод на співпрацю з зарубіжними вищими навчальними закладами та лікувальними установами. Укладені угоди мають на меті розширення співробітництва і взаємодії із закладами – партнерами. До сфери інтересів міжнародного наукового і навчального співробітництва долучаються такі види діяльності як обміни викладачами і студентами, спільні дослідження (що є предметом окремих угод), організація та спільне проведення наукових симпозіумів, робочих нарад та конференцій, спільне використання набутих розробок та інноваційних методів викладання, обмін досвідом в організації навчального процесу. Угоди не містять у собі фінансових зобов`язань. Заходи, що потребують спільного фінансування, оформлюються додатковими угодами окремо у кожному випадку.

Претенденти на навчання, закордонні фахівці та університети можуть отримати кваліфіковані консультації щодо можливостей співпраці з Дніпропетровською медичною академією через фахівців міжнародного відділу.