КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

від 28.02.2020р.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

директора медичного центру ДЗ «ДМА»

декана стоматологічного факультету

професора кафедри:

  • фармакології і клінічної фармакології;

доцента кафедри:

  • біохімії та медичної хімії
  • дитячої стоматології – 3 посади;

асистента кафедри:

  • патологічної анатомії і судової медицини – 2 посади;
  • пропедевтики внутрішньої медицини;
  • хірургії № 2 ;
  • педіатрії 2;
  • дитячої хірургії, ортопедії та травматології – 2 посади;
  • професійних хвороб та клінічної імунології;
  • терапевтичної стоматології;
  • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
  • ортопедичної стоматології;
  • дитячої стоматології;
  • анестезіології, інтенсивної терапії та медидицини невідкладних станів ФПО – 2 посади;
  • нервових хвороб та нейрохірургії ФПО – 3 посади;
  • терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО – 2 посади;
  • стоматології ФПО;
  • сімейної медицини ФПО – 2 посади;

викладача кафедри:

  • загальної та клінічної фармації;
  • патологічної фізіології;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність всіх претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018);

  • на посаду директора медичного центру ДЗ «ДМА» - повна вища освіта у галузі знань «Охорона здоров’я», науковий ступінь та/або вчене звання, стаж роботи не менше 5 років на керівних посадах;
  • на посаду декана - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 5-ти років;
  • на посаду завідувача кафедри - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
  • на посаду професора - науковий ступінь та/або вчене звання відповідно напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 5-ти років;
  • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання відповідного напряму підготовки, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років;
  • на посаду асистента – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи;
  • на посаду викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або вища освіта відповідного напряму підготовки, без вимог до стажу роботи.

Примітка: частина ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи (засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України):

  • заяву на ім`я ректора;
  • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
  • копією документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
  • лікарську кваліфікаційну категорію;
  • підвищення кваліфікації;
  • список наукових праць;
  • самозвіт;
  • перспективну програму діяльності (директор медичного центру, декан, завідувач кафедри);
  • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції від 23.05.2018 р.).

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.