Індивідуальні консультації на кафедрі оториноларингології

Співробітники і студенти досить швидко пристосувались до нових сучасних форм дистанційного навчання. На сторінці кафедри оториноларингології розміщені всі навчальні матеріали: лекції, підручники, відео для засвоєння практичних навичок та посилання на онлайн заняття. Але, за нашими спостереженнями, деякі студенти мають питання, які з різних причин вони не можуть задати в загальній групі під час колективного навчання.

Тому нами організовано індивідуальні консультації у зручному для студента форматі (телефон, Skype, Viber, Zoom та ін.). На сторінці кафедри вказано посилання, за яким кожен студент може залишити свої контакти та отримати від викладача повну відповідь на будь-яке питання.

На наш погляд, така методика дає змогу студенту більш ретельно вивчити матеріал та отримати вичерпні відповіді на свої запитання.

29.04.2020