Щодо досвіду дистанційного навчання на кафедрі біохімії та медичної хімії

У найкоротші терміни співробітники кафедри біохімії та медичної хімії побудували ефективну систему комунікації зі студентами з використанням доступних IT-технологій. Всі викладачі кафедри біохімії та медичної хімії мають класні кімнати в Google Сlassroom та здійснюють тестування в програмі Moodle. Таке дистанційне навчання має як переваги, так і недоліки: неможливість проконтролювати самостійність виконання тестових та ситуаційних завдань і, як наслідок, об’єктивно оцінити ступінь засвоєння студентами матеріалу та ранжувати за рейтингом. Робота в цьому режимі вимагає від студента достатньою організованості і самодисципліни.

Освоєння дисциплін хімічного профілю потребують пояснення віч-на-віч. Так, наприклад, особливої уваги потребують іноземні україномовні студенти, які навчаються на підготовчому відділенні та першому курсі. Навіть при проведенні аудиторних занять виникає дуже суттєвий мовний бар’єр, для засвоювання матеріалу деякі речі треба повторювати багато разів. На наш погляд, ефективність дистанційного освіти для таких студентів набагато нижча. Можливо це особливість дисциплін, які викладаються на нашій кафедрі, тому для більшості груп заняття з хімії на сьогодні проводяться в режимі конференції Zoom.

Відповідно до нових завдань співробітники кафедри біохімії та медичної хімії провели засідання в режимі онлайн. В рамках засідання відбувся вебінар, на якому досвідом дистанційного викладання лекційних та практичних занять поділився к.т.н. Слободнюк Руслан Євгенійович. Було обговорено використання наступних навчальних програмам та платформ: для створення структурних формул речовин та написання хімічних реакцій: ChemSketch 12; для 3D моделювання молекул і переміщення їх у просторі – онлайн платформа Molview (http://molview.org); для проведення віртуальних лабораторних дослідів і хімічної анімації платформа – Phet.colorado (https://phet.colorado.edu); для організації самоконтролю та тренувань платформа – Learningapps (https://learningapps.org); для онлайн – тестування студентів платформи: Classtime (https://www.classtime.com) і «На урок» (https://naurok.com.ua) – для студентів підготовчого відділення. Оскільки є особливості викладання хімічних дисциплін, а саме: необхідність пояснення структури сполук, механізмів реакцій та візуалізації якісних реакцій, використання цих програм та платформ значно полегшить дистанційне викладання, особливо з медичної хімії у студентів I-го курсу, хімічних дисциплін у студентів напрямку підготовки: «Фармація» та слухачів підготовчого відділення.


30.04.2020