Карантин – не перешкода якісній освіті

Еволюція інформаційних технологій, інформатизація суспільства, поява нових способів комунікації відкривають нові можливості для освітнього процесу. Тому колектив кафедри професійних хвороб та клінічної імунології впевнений, що соціальна ізоляція в умовах карантину не може стати на заваді ефективному навчанню.

Вже більше місяця ми працюємо зі студентами у дистанційному режимі. За цей час зроблено чимало. На сайті кафедри ми створили два великі розділи, присвячені дистанційному навчанню, для україномовних та англомовних студентів. Там майбутні медики можуть знайти не тільки методичні рекомендації до кожної теми заняття, але й велику кількість різноманітної сучасної корисної інформації та допоміжного матеріалу. Це і анімовані відеолекції, в яких цікаво висвітлені питання клінічної імунології і професійних хвороб, світові гайдлайни, національні рекомендації та клінічні настанови з внутрішньої медицини і багато іншого. До кожної теми розроблені завдання для дистанційної оцінки студентів. Контрольні питання сприяють кращому засвоєнню теоретичного матеріалу. Клінічне мислення майбутніх лікарів розвивається завдяки вирішенню великої кількості клінічних задач. Практичні навички відпрацьовуються шляхом інтерпретації результатів спірометрії, електрокардіографії, рентгенографії тощо. А підготовка студентів до лицензійного іспиту Крок 2 відбувається шляхом проходження ними тестів в режимі онлайн. Для цього ми використовуємо Google-форми або web-сайт Socrative.com. Звісно, що студенти не залишаються без зворотного зв’язку від викладачів. Виконані завдання надсилаються на спеціально створену електронну поштову скриньку, а після перевірки асистентами, доцентом та професорами кафедри студенти отримують листи з побажаннями, зауваженнями, додатковими питаннями, а часто і зі схвальними коментарями. Для персоніфікованого спілкування зі студентами використовуються месенджери Viber таTelegram. Також особливо складні моменти роз’яснюються протягом сесії відповідей та запитань у Skype.

У той же час завдяки можливостям інформаційних технологій співробітники кафедри невпинно продовжують свій професійний розвиток, беручи участь у вебінарах, он-лайн конференціях, слухаючи відеолекції тощо. Всеукраїнська фахова школа респіраторної медицини «Здорове дихання», «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», «Актуальні проблеми пульмонології та алергології - шляхи до терапевтичного успіху в умовах міждисциплінарних проблем», «Рекомендації щодо діагностики та лікування вторинних бактеріальних респіраторної інфекцій на тлі COVID-19», «Антибіотикорезистентність. Негоспітальна пневмонія у госпіталізованих пацієнтів (групи 3)», «Webinar COVID-19 in Diabetes», «COVID-19: Американський досвід лікування хворих на інтерстиціальні хвороби легень та психологічний стрес», «Академія сімейного лікаря» – і це ще не повний перелік он-лайн заходів, у яких наші співробітники взяли активну участь.

27.04.2020
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image