Досвід роботи кафедри педіатрії 1 та медичної генетики в умовах карантину

У зв’язку із введенням в Україні карантинних обмежень, роботу працівників кафедри педіатрії 1 та медичної генетики було організовано у дистанційному режимі. Перегляд звичного порядку та режиму роботи не змінив пріоритетів роботи кафедри та дозволив відкрити нові можливості для підвищення ефективності всіх напрямків діяльності кафедри.

По-перше, в умовах карантину, на проведеному у режимі он-лайн кафедральному засіданні, було розроблено чіткий план заходів щодо якісного дистанційного навчання студентів. Співробітники кафедри у найкоротші терміни розробили набори навчальних матеріалів для студентів, які містять тестові завдання та клінічні задачі за темою заняття. Враховуючи обмежену можливість студентів використовувати навчальну літературу під час впровадження карантинних заходів, викладачі кафедри зібрали у представленій студентам інформації новітні данні посібників, статей, а також посилання на відеоматеріали, що розташовані на платформі Youtube.

Після більш ніж двох місяців дистанційного навчання можна впевнено сказати, що навчальний процес відбувається відповідно розкладу. Викладачі проводять заняття онлайн на платформах Skype, Zoom, Discord, Vіber. Перевірка кожного виконаного студентом завдання супроводжується коментарями та поясненням викладача, що дозволяє студенту виправити власні помилки та краще засвоїти будь-яку тему.

З метою уніфікації процесу викладання циклів «Педіатрія» та «Медична генетика» проводяться взаємні відвідування та он-лайн відвідування зав.кафедри, професора Абатурова О.Є. та відповідальної за учбово-методичну роботу кафедри доцента Агафонової О.О. з подальшими зауваженнями та пропозиціями щодо покращення процесу дистанційного навчання.

По-друге, пріоритетним напрямком роботи кафедри також залишається наукова робота. За останні два місяці співробітниками кафедри опубліковано 7 статей у фахових журналах, 2 навчальні посібники, завершено реєстрацію інформаційного листа про нововведення в сфері охорони здоров’я «Спосіб діагностики функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей» (автори: професор Абатуров О.Є., асистент Бабич В.Л.). Значущою подією у науковому житті кафедри стала публікація двох нових монографій співробітників кафедри: «Альтернативні підходи до етіологічної терапії бактеріальних респіраторних інфекцій» та «Антибиопленочная терапия бактериальных респираторных инфекций».

Період карантину приніс багато складностей, але не зміг завадити науковому спілкуванню співробітників кафедри та вдосконаленню професійних лікарських навичок у відповідності до викликів сьогодення. Викладачі кафедри брали участь в он-лайн конференціях «Практична педіатрія під час пандемії», «Сучасні стандарти діагностики, профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку», «Організаційні питання медичної допомоги новонародженим в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні», «Конспект педіатра: актуальні питання дитячої гастроентерології» та інш. Одними з найцікавіших виступів на цих численних форумах були лекції завідувача кафедри, професора, доктора медичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України О.Є. Абатурова.

В умовах вимушеного карантину кардинально змінилася лікувальна робота кафедри. Більшість консультацій хворих дітей на клінічній базі кафедри ДМКЛ №9 ДМР проводяться в он-лайн форматі, але за необхідністю кожен співробітник кафедри має можливість оглянути дитину у стаціонарі та оказати лікарям клініки необхідну консультативну допомогу.

Суттєву інформаційну підтримку кафедра надає інформаційному порталу Дніпропетровської обласної ради «COVID-19». Професор О.Є. Абатуров виступає модератором педіатричного розділу сайту та постійно оновлює матеріали порталу новітніми даними з використанням статей зарубіжних та вітчизняних фахівців.

Під час карантину триває і виховна робота зі студентами. Кафедра підтримує і сприяє волонтерському напрямку роботи студентів, багато уваги співробітники кафедри приділяють роз’ясненню основ протиепідемічних заходів, визначенню важливості, доцільності та правил використання засобів індивідуального захисту медичними працівниками.

Досвід роботи кафедри педіатрії 1 та медичної генетики в умовах карантину свідчить, що карантин не призвів до збою в системі навчання. Карантин, як і будь-яка криза, може стати чудовим поштовхом для розвитку альтернативних форм навчання і ніякою мірою не завадить кафедрі педіатрії 1 та медичної генетики виконати у повному обсязі завдання, які покладені керівництвом ДЗ «ДМА» на наш структурний підрозділ.

05.06.2020