Досвід кафедри педіатрії 2 в умовах карантину

На кафедрі педіатрії 2 в умовах карантину виконуються всі види робот згідно із планом.

Співробітники кафедри проводять навчальний процес у дистанційному режимі для студентів V курсу медичних факультетів, які вивчають дисципліну "Педіатрія (модуль 2)", клінічних ординаторів-іноземців. Для засвоєння програмних питань з педіатрії студентам запропоновані методичні розробки практичних занять, скан-копія підручника, посилання на електронні джерела інформації. Для оцінювання знань та умінь студентів на сайті кафедри представлені завдання до кожної теми календарно-тематичного плану, що складаються з теоретичних запитань та ситуаційних задач, рішення яких передбачає встановлення попереднього діагнозу, етіологічних факторів, оцінювання результатів додаткових обстежень, призначення лікування, профілактики та визначення прогнозу у кожному випадку. Кожен студент також отримує індивідуальне завдання для написання історії хвороби віртуального хворого. Виконані завдання студенти надсилають викладачеві на e-mail. Дистанційне навчання на кафедрі передбачає двосторонній зв'язок студента та викладача, а саме: обговорення, запитання та відповіді. За таким самим принципом проводиться відпрацювання пропущених практичних занять.

Клінічні ординатори виконують завдання з теоретичних питань та клінічних ситуацій відповідно до Програми їх підготовки та індивідуальних планів.

Крім забезпечення навчального процесу на кафедрі виконуються інші види робіт. Лікувально-діагностичну роботу на базі КП «Обласна дитяча клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» виконують проф. Борисова Т.П., доц. Бадогіна Л.П., доц. Вакуленко Л.І., ас. Ширикіна М.В. Проводиться консультування хворих дітей, участь в консиліумах, чергування в святкові дні та інш.

Всі співробітники кафедри підвищують свій професійний рівень за рахунок участі в вебінарах: «Практична педіатрія під час пандемії», Всеукраїнська фахова школа респіраторної медицини», «Орфанні захворювання в практиці педіатра», «Конспект педіатра: актуальні питання дитячої гастроентерології» та інш. Співробітники кафедри, які є членами Міжнародної Асоціації педіатрів-нефрологів (проф. Борисова Т.П., ас. Аллархвердієва З.С., ас. Самсоненко С.В.), приймали участь в вебінарі "Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents".

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Наукова діяльність – підготовлені до друку 2 наукові статті. Доц. Вакуленко Л.І. прийняла участь з доповіддю он-лайн в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання нефрології, діалізу та трансплантації-Всесвітній день нирки 2020». Здобувачі PhD прослухали вебінари «Ресурси Web of Science Group для успішної наукової діяльності».

Загалом колектив кафедри педіатрії 2 налаштований мінімізувати обмеження карантинного періоду з тим, щоб пройти це випробування із максимальною ефективністю у своїй роботі.


24.04.2020