Досвід кафедри педіатрії 1 та медичної генетики

З початку переходу Дніпропетровської медичної академії на дистанційне навчання в умовах карантину на кафедрі педіатрії 1 та медичної генетики було розроблено та затверджено на кафедральному засіданні чіткий план заходів щодо якісного навчання студентів дистанційно.

Розроблено набори матеріалів для студентів, які містять тестові завдання та клінічні задачі за темою заняття.

Викладачі проводять заняття онлайн на платформах Skype, Zoom, Discord, Vіber з розглядом питань, які були невірно, або недостатньо повно викладені у відповідях студентів.

Крім того, враховуючи обмежену можливість студентів використовувати навчальну літературу під час карантину, до кожної теми викладачами кафедри розроблено методичні рекомендації з викладенням теоретичного матеріалу, за питаннями, що рекомендовані для вивчення студентами. В даному матеріалі зібрані дані багатьох посібників, статей, а також посилання на відеоматеріали, що розташовані на платформі youtube.

Carousel imageCarousel image

При проведенні занять онлайн обов’язково проводиться виховна робота. На теперішній час актуальним є питання пандемії, тому щоразу при проведенні практичного заняття викладачі нагадують студентам про важливість дотримування умов карантину, інформують студентів про ситуацію в Україні та у світі.

Кафедральні засідання проводяться регулярно на платформі Vіber з обговоренням питань згідно плану та додатково питань дистанційного навчання.

Також проводяться взаємні відвідування та відвідування зав.кафедри он-лайн з подальшими зауваженнями щодо покращення процесу дистанційного навчання.

ПЕРСПЕКТИВИ

Запис лекцій (плануються мікролекції 30-40 хв.) по всіх темах, а також запис повномасштабних лекцій за 5 темами, що зазначені в програмі навчання.

Кафедра готується до можливого проведення екзамену в умовах дистанційного навчання (застосування платформи Socrative для проведення одночасного тестування групи студентів онлайн)


24.04.2020