Досвід кафедри патологічної фізіології

В умовах тотального карантину з приводу епідемічної загрози співробітники кафедри патологічної фізіології вимушені були невідкладно перейти до дистанційної форми навчання. Було розроблено методику доведення навчальних матеріалів до студентів, спосіб зв’язку з ними та контролю їх діяльності.

На сайті кафедри (відповідальна – викладач Ляліна А.Ю.) дуже ретельно були виписані правила, який студенти мають дотримуватися при підготовці матеріалів. Уся дистанційна робота була розподілена на 3 категорії:

    1. Студент має підготувати доповідь на задану тему (мінімум 3-2 сторінки тексту – не копійованого). Кожен отримує окрему тему, яка не співпадає з назвами глав у підручнику.
    2. Практичне завдання. Наприклад, розшифрувати гемограму, або електрокардіограму, або спірограму.
    3. Патофізіологічна задача з запитаннями по етіології та патогенезу деяких захворювань та патологічних станів.

Ці завдання були виконані 4 мовами та розміщені на сайті. Там же були оприлюднені електронні адреси усіх викладачів кафедри та строки надсилання відповідей.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Завдяки тому, що усі студенти мають електронні засоби зв’язку та добре ними володіють, жодних великих проблем не виникло. Більшість студентів вчасно та у повному обсязі виконували завдання. Іноді викладачі приймали роботу, виконану вручну, іноді були затримки з висилкою матеріалів та спроби скопіювати чужі. Але взагалі треба підкреслити, що процес йде добре і нами помічено цілий ряд позитивних моментів дистанційного навчання, які слід активно використовувати в основному педагогічному процесі.


23.04.2020