Досвід дистанційного навчання на кафедрі онкології

Більше місяця пройшло з моменту впровадження карантину.

Ми зіткнулися з новою дійсністю, новими викликами, новими завданнями, новими можливостями. Кафедра онкології та медичної радіології протягом декількох місяців мала досвід дистанційного навчання, але лише в тестовому режимі у якості методу організації самостійної роботи студентів та способу покращення позааудиторної підготовки з онкології. Ми планували втілити цей метод для усіх предметів, що вивчаються на кафедрі, для усіх курсів та всіма мовами навчання. То ж раптове впровадження стовідсоткового дистанційного навчання не стало для нас проблемою. Однак знадобилося докласти чимало зусиль для термінового доповнення занять інформаційним контентом, навчальним відеоматеріалом, задачами та тестами з усіх дисциплін, що викладають на кафедрі (онкологія, променева діагностика, променева терапія, радіаційна медицина, клінічне вивчення лікарських засобів) для всіх факультетів трьома (українською, російською, англійською) мовами навчання. Це потребувало також додаткового часу та зусиль для навчання співробітників, що в подальшому взяли на себе роль адміністраторів. До того ж за порадами та поясненнями до нас звернулися деякі кафедри академії, з якими ми із задоволенням поділилися досвідом.

Для дистанційного навчання ми використовуємо платформи Socrative (https://socrative.com/), Google classroom (https://classroom.google.com/), Sitetv (https://www.sitetv.net/), сайт ДЗ ДМА (https://www.dsma.dp.ua/), сайт студентського наукового гуртка кафедри https://onco.school.blog/, конференцсервіс Zoom (https://zoom.us/)/ та Telegram. Платформа Youtube застосована для завантаження лекцій, інструкцій, клінічних випадків й тощо. Оперативний зв’язок та координація дій співробітників здійснюється через сервіс Viber та по телефону. Для координації дій студентів застосовується Telegram Messenger (https://telegram.org/) та телефонний зв’язок.

Поєднання можливостей кожного сервісу дозволяє успішно в режимі реального часу проводити дистанційне навчання, надавати студентам інформаційну підтримку, контролювати виконання завдань, роботу з тестами, коментувати відповіді та направляти дії студентів.

Основним навчальним сервісом нами обрано платформу Google classroom. Створюючи Google класи ми намагалися творчо підійти до навчання.

Тести та завдання для студентів в більшості своїй ми взяли з міжнародних електронних ресурсів IFOM, USMLЕ, Європейської школи онкології, тощо. Для україно- та російськомовних студентів вони перекладені відповідно на українську чи російську мови, для англомовних – викладені в оригіналі. Частина завдань створена нами з використанням власних спостережень, описаних в медичній літературі клінічних кейсів, історичних свідчень за зразком іноземних.

Оскільки дистанційне навчання в такому режимі ніколи не проводилося ні на нашій кафедрі, ні в академії, та і, мабуть, в жодному вищому навчальному закладі України, ми проаналізували наш досвід роботи, який показав низку проблем, перед усім комунікаційних, логістичних, мовних та методичних. Результати роботи великого колективу знайшли відображення в підготовленій до друку статті. Сподіваємося, наш досвід та наші рекомендації найближчим часом стануть в нагоді не лише в нашій академії, а і інших вищих навчальних закладах України.22.04.2020