Досвід дистанційного навчання на кафедрі гістології

З переходом до дистанційної форми навчання на кафедрі гістології значно зросла роль веб сайту, оскільки саме він став основним джерелом інформації для студентів. Ще до початку карантину на сайті кафедри були завантажені основні необхідні матеріали, такі як: тематичні плани, розклад занять, атлас гістологічних препаратів, зразки малюнків для альбомів, бази даних тестових завдань, гіперпосилання на корисні відеоматеріали та підручники, тощо. Від початку карантину на сайті також було створено розділ «Дистанційне навчання», який містив перелік завдань, необхідних до виконання студентами за кожною темою. За оновлення матеріалів сайту 24/7 відповідала викладач кафедри Шпиця Ю.В., на яку припало чи не найбільше навантаження за період дистанційної роботи.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Практичні заняття зі студентами проводились за схемою:

1. Zoom-конференція за розкладом практичного заняття, під час якої викладачі демонстрували слайди та схеми гістологічних препаратів та в режимі діалогу обговорювали їх зі студентами. В пригоді стали набори зображень, які рік тому були розроблені доцентом Потоцькою О.Ю. для аудиторної роботи з використанням Smart TV.

2. Онлайн тестування з використанням Google форм

Використовувались два види тестів:

    • формату Крок з відкритої бази (за створення Google форм відповідали викладачі кафедри Кобеза П.А. та Кузічкін В.Є.)
    • та тести з використанням зображень гістологічних препаратів та схем, які створювались кожного тижня, тобто були закритими (за розробку цих тестів відповідали доцент Потоцька О.Ю., доцент Шевченко К.М., та викладач кафедри Аверкіна Л.І.).

3. Zoom-конференція для усного опитування студентів, які успішно склали тести, та претендували на оцінки «4» та «5» (мінімальну позитивну оцінку «3» студенти могли отримати склавши тестовий контроль).

4. До кінця робочого дня студенти мали також надіслати на електронну пошту кафедри фотографії заповнених альбомів з їх підписами.

Важливо зазначити, що вищенаведеної схеми практичних занять притримувались всі без винятку викладачі кафедри; проведення занять в режимі Zoom-конференцій кожного дня контролював завідувач кафедри, професор Твердохліб І.В.

Під час модульних контролів також проводились два види тестувань (відкрита та закрита база тестів), але, задля мінімізації недоброчесної поведінки з боку студентів, вони були організовані одночасно для всіх студентів. За розкладом практичних занять всіх студентів, що пройшли тести, викладачі опитували усно в режимі Zoom-конференцій.

Окремим важливим питанням під час дистанційного навчання було проведення лекцій в режимі онлайн. З кінця березня на кафедрі за розкладом занять доценти Потоцька О.Ю. та Шевченко К.М. проводили лекції англійською мовою в Skype, записи яких були завантажені на сайті кафедри разом із слайдами відповідних презентацій https://211.dsma.dp.ua/home/for-english-students/lectures_1. Для франкомовних студентів доцент Станішевська Н.В. також підготувала курс лекцій, які були розміщені на сайті https://211.dsma.dp.ua/home/pour-les-etudiants-francophones/enseignement-a-distance/conference. Для україномовних іноземців доцент Романенко Л.А. проводила онлайн-лекції з використанням платформи Skype.

Навчання студентів у дистанційному режимі також підвищило роль електронного журналу, з допомогою якого студенти могли самостійно контролювати свою успішність; за своєчасне заповнення журналу на кафедрі гістології відповідала викладач Марченко Д.Г. Для студентів, які пропустили заняття, на кафедрі була створена можливість відпрацювань в онлайн режимі з використанням тестів Google форм.

У підсумку слід зазначити, що дистанційне навчання спонукало викладачів кафедри опанувати нові формати спілкування зі студентами, які пізніше можуть стати в нагоді для надання консультацій, проведення лекцій, конференцій і подібних заходів. Але також варто зазначити, що проведення об’єктивного оцінювання знань студентів без можливості контролювати їх доступ до мобільних телефонів, інтернету, підручників та інших джерел інформації, є умовним, що потребує запровадження дієвої системи індивідуальної веб-ідентифікації студентів та розробки відповідних навчально-методичних заходів.


05.06.2020