Досвід використання можливостей інформаційних технологій у дистанційному навчанні на кафедрі фармакології і клінічної фармакології

Епідеміологічна ситуація в Україні, яка пов’язана з COVID-19, змусила внести істотні корективи в педагогічний процес, а також максимально залучити до нього можливості дистанційної форми навчання навіть у ті ніші, де раніше вона не використовувалася. Школи і ЗВО ввели онлайн заняття, а телеканали транслюють підготовку до ЗНО.

Відомо, що термін «дистанційне навчання» означає тип навчання, заснований на освітній взаємодії віддалених один від одного педагогів і здобувачів. Дана форма навчання дозволяє як студенту, так і викладачеві викладати та навчатися у зручний для них час і місці, віддаленому від навчального закладу.

У цей доволі складний час наша кафедра свій першочерговий вибір зупинила на використанні можливостей онлайн платформи Google Classroom (Google Клас), який дозволяє тримати постійний діалог між викладачами та студентами, наповнювати інформаційним контентом та оцінювати рівні набутих знань. Однак, під час проведення освітнього процесу при використанні платформи Google Клас ми зіткнулися з її серйозним недоліком, а саме неможливостю об’єктивно оцінити знання студента, що пов’язано з проявами академічної недоброчесності.

І сьогодні для оптимізації дистанційного онлайн-навчання у додаток до платформи Google Клас співробітниками кафедри для спілкування зі студентами впроваджується використання можливостей платформи ZOOM. Вона дозволяє викладачеві на відстанні взаємодіяти зі студентами, а також студентам поміж собою у реальному часі. Дана платформа містить усі притаманні учбовому процесу компоненти (використання у процесі відеоконференції усіх доступних медіаматериалів по темі заняття). Можливості цього методу вже протестовані на вітчизняних та іноземних студентах.

Незважаючи на карантинні заходи, дистанційна освіта не зупинила лекційного процесу на кафедрі. Вже сьогодні для студентів медичних та стоматологічних факультетів професором В.Й. Мамчуром підготовлені відеолекції, які є у вільному доступі на Youtube-каналі.

Весь учбовий процес відбувається відповідно розкладу.

Період карантину приніс багато складностей, але він дозволяє викладачеві вдосконалювати свої педагогічні навички у відповідності до сьогодення.

Завідувач кафедри, професор В. Жилюк

17.04.2020