Дистанційна освіта під час загальнонаціонального карантину

На кафедрі внутрішньої медицини 3 з перших днів карантину було підготовлено освітньо-методичний комплекс та створені кафедральні адреси електронної пошти для українських та іноземних студентів, що дозволило організувати єдине корпоративне середовище між студентами та викладачами. На сайт кафедри було завантажено методичні рекомендації, тематичні презентації, тестові завдання із бази «Крок-2» та посилання на чинні протоколи МОЗ України та міжнародні рекомендації. Викладачі відтворюють циклову форму навчання та формують лікарське мислення у студентів шляхом проведення оnline-конференцій з використанням соціальних мереж та месенджерів (Viber, What’s up, Telegram), засобів відео- та конференц-зв'язку (Skype, Zoom). Контент онлайн-занять структурований таким чином, що завдання на запам'ятовування замінюються на перевірку через навик. На кожному занятті відповідно до теми студент демонструє презентацію з описом клінічного випадку, аналіз якого проводять разом з іншими учасниками. Також здобувачам освіти надсилається діагноз і вік хворого, після чого майбутні лікарі мають розгорнуто написати історію хвороби. Написані роботи студенти надсилають викладачеві на перевірку, і той в свою чергу, знаходить помилки та відправляє роботу на доопрацювання. Ситуаційні задачі створені з клінічним ухилом за типом кейсів і передбачають надання відповідей одразу на кілька питань, що сприяє формуванню клінічного мислення.

Викладачі кафедри активно працюють над науковими публікаціями, беруть участь у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях (в онлайн-режимі) та вебінарах з питань внутрішньої медицини та ведення пацієнтів різного профілю в умовах пандемії COVID-19. Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор О.О. Ханюков провів 3 науково-практичні відеоконференції для лікарів, присвячених питанням діагностики та лікування найбільш поширених порушень ритму та провідності серця.

21.04.2020