Дистанційна освіта лікарів на кафедрі МСЕ і реабілітації ФПО

Зараз ми можемо сказати, що вчитися –

це безперервний процес, коли ти тримаєшся поруч зі змінами.

І найскладніше завдання - це навчити людей вчитися.

Пітер Друкер

Особливістю роботи кафедр факультету дистанційної освіти є робота з уже досвідченими лікарями. Тому виклики, пов’язані з освітнім процесом в умовах косметичних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19, є особливими.

З 16 березня 2020 року наша кафедра також перейшла на дистанційну форму навчання. Першим кроком стало розроблено та затверджено на кафедральному засіданні чіткий план щодо форм та послідовності впровадження дистанційних заходів навчання. Другим кроком стало повне оновлення сторінки кафедри.

Повністю оновлені набори матеріалів для слухачів, які містять методичні матеріали до кожного практичного заняття чи семінару з викладенням теоретичного матеріалу у додатках, де викладено дані з багатьох посібників, статей, а також посилання на законні та підзаконні акти, що розташовані на платформі youtube.

З урахуванням того, що наші слухачі мають сьогодні обмежену можливість доступу до бібліотек під час карантину, на сторінці кафедри в розділі «Література» викладено повний список Законів України, Постанов КМ України, Наказів МОЗ та Міністерства соціальної політики, що стосуються роботи лікарів у вирішення питань експертизи стійкої та тимчасової втрати працездатності, в тому числі з іnternet посиланнями. Оновлено та є доступними на сторінці кафедри відповідно до календарних планів проведення тематичного удосконалення лікарів лекції всіх викладачів.

Оперативний зв’язок та координація і зарахування слухачів на курси ТУ здійснюється через електронну адресу кафедри, сервіс Viber та по телефону.

Дуже зацікавили і стали популярними Google-forms з метою перевірки знань слухачів у формі обов’язкового Вхідного контролю та Тестування заключного рівня знань. Важливо підкреслити, що до кінця березня місяця викладачі кафедри перевіряли ці тести особисто, а зараз в режимі реального часу кожний лікар, що зареєструвався знає свій рівень знань через Google-forms.

Досить широко сьогодні відомі і з успіхом опановані нашими колегами з кафедр, що працюють зі студентами інтернет платформи Google classroom (https://classroom.google.com/), Sitetv (https://www.sitetv.net/) та ін. Частіше дорослі або навіть «вікові» лікарі складніше звикають звертатися до мереж Internet для можливості навчання. Особливістю викладання на кафедрах післядипломної освіти є труднощі, щодо одночасного або досить жорсткого режиму навчання. Наприклад, надіслати відповіді на тестовий контроль до певної години. У зв’язку з цим, ми звернулися до власного досвіду заохочення слухачів до участі в онлайн конференціях з використанням платформи Zoom .

15 квітня 2020 року фахівці кафедри медико-соціальної експертизи разом із Комунальним закладом «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи»Черкаської обласної ради, (директор кандидат медичних наук, професор, заслужений лікар України Лепський Владлен Володимирович) провели онлайн конференцію «Експертиза стійкої втрати працездатності хворих після перенесених вірусних пневмоній. Діагностика, ускладнення та реабілітація» для лікарів МСЕ, голів лікувально-лікарських комісій закладів охорони здоров’я, штатних пульмонологів та слухачами циклу ТУ «Актуальні питання МСЕ хворих та осіб з інвалідністю».

В умовах пандемії, коли в світі зараженими на COVID-19, є близько 2 мільйонів осіб, проведення такої конференції є дуже актуальним. Оскільки тема онлайн зустрічі фахівців багатьох спеціальностей ставить питання щодо проблем у майбутньому. На конференції йшлося про можливе збільшення кількості осіб з інвалідністю у зв’язку з сьогоднішню пандемією на COVID-19.

Відвідали цю конференцію 98 осіб з 42 закладів охорони здоров’я.

27.04.2020
Carousel imageCarousel image