Безперервний професійний розвиток в умовах дистанційного навчання: досвід кафедри внутрішньої медицини 1

Перехід на роботу переважно у віддаленому доступі для викладачів академії, які одночасно є лікарями, унеможливив відвідування очних курсів підвищення кваліфікації, але суттєво розширив можливості дистанційного навчання.

Перша з них – це відвідування вебінарів з різних тем. Для лікарів-інтерністів, що приділяють багато уваги проблемам кардіології, стали цікавими вебінари «Практика лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь високого комбінованого ризику: емпіричне рішення та порівняльний аналіз досліджень НОАК ІІІ фази», «Як лікувати хворих із переміжною кульгавістю згідно з рекомендаціями доказової медицини?», «Лікування хворих з високим серцево-судинним ризиком», «Хронічна ішемічна хвороба серця» – що змінилось крім назви?» та інші.

Звичайно ж, співробітники кафедри внутрішньої медицини 1, які, здебільшого, спеціалізуються на вирішенні проблем пульмонології, відвідали семінари з патології дихальної системи: «Менеджмент бронхіальної астми: цілі та можливості», «Актуальні питання лікування негоспітальної пневмонії» тощо. Не залишився, безумовно, без уваги й онлайн-семінар «Актуальні проблеми пульмонології та алергології», який став альтернативним способом відвідати щорічну конференцію, яка зазвичай проводиться у м. Київ.

Третім пріоритетним напрямом в умовах дистанційного навчання стало вивчення матеріалів, що стосуються найактуальнішої проблеми сьогодення – COVID-19, і ці матеріали безперервно оновлюються: це і статті у онлайн- виданнях, і семінари, й вебконференції. Кожен має змогу обрати той шлях вивчення проблеми, який є найзручнішим саме для нього.

Дуже корисним для лікарів усіх спеціальностей, а найбільше для анестезіологів і пульмонологів, став Всеукраїнський спецкурс з респіраторної підтримки, матеріали якого можна знайти у запису в мережі Інтернет.

Щодо циклів тематичного удосконалення, то більшість з тих, що були заплановані на 2020 навчальний рік, проводяться дистанційно. У березні на кафедрі проведений перший цикл «Актуальні питання пульмонології» , а другий «Питання бронхообструктивних захворювань» – наприкінці минулого тижня. Лікарі-слухачі змогли у дистанційному режимі долучитись до усіх тих доробок, що були запропоновані їм завідувачем кафедри, професором Л.І. Конопкіною та доцентом Т.В. Кірєєвою.

Ще однією можливістю поглибити знання стало відкриття доступу до повноформатних статей тих медичних видань, бібліотек, курсів, які зазвичай, є недоступними для широкого загалу читачів.

Тож обмеження пересування не є обмеженням у навчанні – саме такий висновок ми зробити вже через півтора місяці роботи у новому форматі.

29.04.2020