Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Лікувальна справа

1 курс

№ з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Анатомія людини Анатомії людини.
2. Біологічна та біоорганічна хімія Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
3. Гістологія, цитологія та ембріологія Гістології.
4. Українська мова (за професійним спрямуванням) Мовної підготовки
5. Іноземна мова Мовної підготовки
6. Історія медицини Соціальної медицини
7. Історія України Гуманітарних наук
8. Історія української культури Гуманітарних наук
9. Латинська мова та медична термінологія. Мовної підготовки
10. Медична біологія Медичної біології, фармакології та ботаніки.
11. Медична та біологічна фізика Медико-біологічної фізики та інформатики
12. Медична хімія Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
13. Політологія Гуманітарних наук
14. Соціологія та медична соціологія Гуманітарних наук

2 курс

№ з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Анатомія людини Анатомії людини.
2. Біологічна та біоорганічна хімія Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
3. Гістологія, цитологія та ембріологія Гістології.
4. Догляд за хворими (практика). Загальної хірургії.
Пропедевтики внутрiшньої медицини.
5. Загальна хірургія
(з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
Урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Загальної хірургії.
6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Мовної підготовки
7. Логіка Гуманітарних наук
8. Медицина надзвичайних ситуацiй Анестезіології та інтенсивної терапії.
9. Медична інформатика Медико-біологічної фізики та інформатики
10. Мікробіологія, вірусологія та імунологія Мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології.
11. Фізіологія Фізіології.
12. Філософія Гуманітарних наук

3 курс

№ з/п Назва дисципліни Кафедра
1. БЖД. Основи охорони праці Анестезіології та інтенсивної терапії.
2. Гігієна та екологія Загальної гігієни.
3. Екстрена та невідкладна медична допомога Анестезіології та інтенсивної терапії.
4. Загальна хірургія
(з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
Урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Загальної хірургії
5. Мікробіологія, вірусологія та імунологія Мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології.
6. Основи біоетики та біобезпеки Гуманітарних наук
7. Основи християнської етики і моралі Гуманітарних наук
8. Патологічна фізіологія Патологічної фізіології.
9. Патоморфологiя Патологічної анатомії і судової медицини.
10. Пропедевтика внутрiшньої медицини Пропедевтики внутрiшньої медицини.
11. Пропедевтика педiатрiї Пропедевтики дитячих хвороб.
12. Радіологія Онкології і медичної радіології.
13. Сестринська практика. Загальної хірургії.
Пропедевтики внутрiшньої медицини.
14. Фармакологія Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки.

4 курс

№ з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Акушерство Акушерства та гінекології.
2. Біостатистика Соціальної медицини
3. Внутрішня медицина. Факультетської терапії та ендокринології.
4. Дерматологія, венерологія Шкірних та венеричних хвороб.
5. Захворювання що передаються статевим шляхом. Шкірних та венеричних хвороб.
6. Медична психологія Психіатрії, загальної та медичної психології.
7. Медичне правознавство Гуманітарних наук
8. Неврологія Неврології та офтальмології.
9. Оториноларингологія Оториноларингології.
10. Офтальмологія Неврології та офтальмології.
11. Педіатрія Факультетської педіатрії та медичної генетики.
Госпітальної педіатрії №1.
Госпітальної педіатрії №2 та неонатології.
12. Практика лікарська в стаціонарі (виробнича). Факультетської терапії та ендокринології.
Акушерства та гінекології.
Факультетської педіатрії та медичної генетики.
Хірургія №1.
13. Психіатрія Психіатрії, загальної та медичної психології.
14. Соціальна медицина, ООЗ Соціальної медицини
15. Судова медицина Патологічної анатомії і судової медицини.
16. Урологія Урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії.
17. Фізична реабілітація, спортивна медицина Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.
18. Фтизіатрія Фтизіатрії
19. Хірургія Хірургія №1.
Хірургія №2.
20. Цивільний захист Анестезіології та інтенсивної терапії.

5 курс

№ з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Акушерство Акушерства та гінекології.
2. Анестезіологія та інтенсивна терапія Анестезіології та інтенсивної терапії.
3. Внутрішня медицина Госпітальної терапії та профпатології.
4. Дитяча хірургія Дитячої хірургії.
5. Дитячі інфекції Інфекційних хвороб.
6. Епідеміологія Мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології.
7. Інфекційні хвороби. Інфекційних хвороб.
8. Клінічна імунологія і алергологія Госпітальної терапії та профпатології.
9. Клінічна фармакологія Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки.
10. Медична генетика Факультетської педіатрії та медичної генетики.
11. Нейрохірургія Нервових хвороб та нейрохірургії ФПО
12. Онкологія Онкології і медичної радіології.
13. Основи стоматології Хірургічної стоматології, імплантології та парадонтології.
14. Основи трасплантології Травматології і ортопедії.
15. Педіатрія Факультетської педіатрії та медичної генетики.
Госпітальної педіатрії №1.
Госпітальної педіатрії №2 та неонатології.
16. Практика лікарська в поліклініці (виробнича). Акушерства та гінекології.
Хірургія №2.
Госпітальної терапії та профпатології.
17. Професійні хвороби Госпітальної терапії та профпатології.
18. Радіаційна медицина Онкології і медичної радіології.
19. Секційний курс Патологічної анатомії і судової медицини.
20. Соціальна медицина, ООЗ Соціальної медицини
21. Травматологія і ортопедія Травматології і ортопедії.
22. Хірургія Хірургія №1.
Хірургія №2.

6 курс

№ з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Акушерство Акушерства та гінекології.
2. Внутрішня медицина,сімейна медицина. Госпітальної терапії №2.
3. Гігієна та екологія Загальної гігієни.
4. Дерматологія, венерологія Шкірних та венеричних хвороб.
5. Дитяча хірургія Дитячої хірургії.
6. Дитячі інфекції Інфекційних хвороб.
7. Інфекційні хвороби. Інфекційних хвороб.
8. Невідкладні стани. Анестезіології та інтенсивної терапії.
9. Онкологія Онкології і медичної радіології.
10. Педіатрія Факультетської педіатрії та медичної генетики.
Госпітальної педіатрії №1.
Госпітальної педіатрії №2 та неонатології.
11. Соціальна медицина, ООЗ Соціальної медицини
12. Хірургія Хірургія №1.
Хірургія №2.

 

Фармація

1 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Анатомія людини Анатомії людини
2. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці Анестезіології та інтенсивної терапії.
3. Біологічна фізика Медико-біологічної фізики та інформатики
4. Біологія з основами  генетики Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
5. Вища математика Медико-біологічної фізики та інформатики
6. Іноземна мова Мовної підготовки
7. Історія медицини та фармації Соціальної медицини
8. Історія України Гуманітарних наук
9. Історія української культури Гуманітарних наук
10. ІТ у фармації Медико-біологічної фізики та інформатики
11. Курс за вибором: Політологія  Гуманітарних наук
12. Латинська мова Мовної підготовки
13. Неорганічна хімія Загальної та клінічної фармації
14. Основи екології Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
15. Українська мова (за  проф. спрямуванням) Мовної підготовки
16. Фізичне виховання Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.
17. Фізіологія Фізіології.

2 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Аналітична хімія Загальної та клінічної фармації
2. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
3. ІТ у фармації Медико-біологічної фізики та інформатики
4. Курс за вибором: Основи конституційного права Гуманітарних наук
5. Мікробіологія з основами  імунології Мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології.
6. Органічна хімія Загальної та клінічної фармації
7. Патологічна фізіологія Патологічної фізіології.
8. Перша долікарська допомога Урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Загальної хірургії
9. Фармацевтична  ботаніка Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
10. Фізико-колоїдна хімія Загальної та клінічної фармації
11. Фізичне виховання Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.
12. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації
13. Філософія Гуманітарних наук

3 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Аптечна технологія лікарських засобів Загальної та клінічної фармації
2. Біологічна хімія Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії
3. Гігієна в фармації Загальної гігієни.
4. Екстремальна медицина Анестезіології та інтенсивної терапії.
5. Етика і деонтологія в фармації Гуманітарних наук
6. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
7. Курс за вибором: Основи християнської етики і моралі Гуманітарних наук
8. Фармакогнозія Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
9. Фармакологія Загальної та клінічної фармації
10. Фармацевтична хімія Загальної та клінічної фармації
11. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації

4 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
2. Комп`ютерні технології у фармації Медико-біологічної фізики та інформатики
3. Курс за вибором: Фармацевтичні аспекти нутріціології (БАД) Загальної та клінічної фармації
4. Лабораторна діагностика Загальної та клінічної фармації
5. Медичне та фармацевтичне товарознавство Загальної та клінічної фармації
6. Менеджмент і маркетинг у фармації Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки
7. Організація та економіка фармації Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки
8. Основи біоетики та біобезпеки Гуманітарних наук
9. Токсикологічна хімія Загальної та клінічної фармації
10. Фармакоекономіка Фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки
11. Фармакотерапія з основами фармакокінетики Загальної та клінічної фармації
12. Фармацевтична хімія Загальної та клінічної фармації
13. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації
14. Цивільний захист Анестезіології та інтенсивної терапії.

5 курс

 № з/п Назва дисципліни Кафедра
1. Біофармація Загальної та клінічної фармації
2. Іноземна мова (за проф.спрямуванням) Мовної підготовки
3. Клінічна фармація Загальної та клінічної фармації
4. Медичне та фармацевтичне товарознавство Загальної та клінічної фармації
5. Належна практика у фармації Загальної та клінічної фармації
6. Патентознавство Загальної та клінічної фармації
7. Ресурствознавство лікарських рослин Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
8. Спеціалізація за вибором  
9. Стандартизація лікарських засобів Загальної та клінічної фармації
10. Технологія лікарських косметичних засобів Загальної та клінічної фармації
11. Токсикологічна хімія Загальної та клінічної фармації
12. Фармацевтичне правознавство Загальної та клінічної фармації
13. Фізичні методи аналізу та метрологія Загальної та клінічної фармації