Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Реєстрація
особистих електронних кабінетів вступників
https://ez.osvitavsim.org.ua/

Новини

28 вересня у культурно-діловому центрі «Менора» (м. Дніпро) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання професійних захворювань в Україні». Конференція почалася з доповіді ректора ДЗ «ДМА МОЗ України» члена-кореспондента НАМН України професора Т. О. Перцевої на тему «ХОЗЛ: новий погляд на «стару» проблему».

На конференції також виступили з доповідями про сучасні проблеми та досягнення в галузі професійних хвороб член-кор. НАМН України, завідувач відділу професійної патології професор А. В. Басанець (ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ), завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб професор М. М. Островський (ДВНЗ ІФНМУ, м. Івано-Франківськ), завідувач кафедри професійних хвороб та клінічної імунології К. Ю. Гашинова (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), професор С. І. Ткач (ХМАПО, м. Харків), директор ДП «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», старший науковий співробітник д. мед. н. Ковальчук Т. А. (м. Кривий Ріг), завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб професор В. А. Капустник (ХНМУ, м. Харків), професор І. Ф. Костюк (ХНМУ, м. Харків), д. мед. н. О. О. Калмиков (ХНМУ, м. Харків), професор В.В. Родіонова (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), професор Р.В. Разумний (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), к. мед. н. В. В. Дмитриченко (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), Радник з медичних питань О. П. Ліфінський (компанія ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина). Всього ж у роботі конференції взяло участь понад 270 лікарів зі всієї України.

Детальніше...

21-22 вересня в місті Одеса пройшли Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука». В рамках конференції протягом двох днів відбулися пленарне засідання, президентська і міжнародна секції під головуванням Академіка НАМН України, професора Валерія Миколайовича Запорожана (Президента ГО «ААГУ»), професора Сера Сабаратнам Арулкумаран (діючого Екс-президента FIGO, Великобританія), доктора Тахір Махмуд (Президента EBCOG, Великобританія), член-кореспондента НАМН України, професора В’ячеслава Володимировича Камінського (Голови виконавчого комітету ГО «ААГУ»), а також 14 секційних засідань з актуальних питань акушерства, гінекології, медицини плода, додипломної підготовки з дисципліни «Акушерство та гінекологія» у ВНЗ МОЗ України і засідання Молодіжного фахового товариства акушерів та гінекологів України UNTOG (Ukrainian Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology – Українська Мережа Стажерів з Акушерства та Гінекології), що є дійсним членом відповідного Європейського товариства (ENTOG).

Детальніше...

З 20 по 22 вересня у місті Києві відбулася головна кардіологічна подія року – XVIII Національний конгрес кардіологів України. В роботі конгресу взяли участь біля 3000 делегатів з різних регіонів нашої країни. З доповідями ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» представляли завідувачи кафедр пропедевтики внутрішньої медицини Колесник Т.В.,  внутрішньої медицини 2 Курята О.В., внутрішньої медицини 3 Ханюков О.О., терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Потабашній В.А., педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО Шейко С.О.; професори Василенко А.М., Дубосарська З.М., Коваль О.А. Хомазюк Т.А; доценти Василенко В.А., Васильєва Л.І., Егоров К.Ю., Егудіна Е.Д., Каплан П.О., Фесенко В.І, Фесенко О.В.; асистенти Гречаник М.М., Калашникова О.С., Колб Н.О., Кушнір Ю.С., Мітрохіна О.С.; аспіранти Надюк А.В., Семенов В.В., Яловенко М.І.

Слід відзначити, що завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 Ханюков О.О. був нагороджений медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», а аспірант кафедри внутрішньої медицини 2 Семенов В.В. посів друге місце в конкурсі молодих вчених з доповіддю «Ризик та предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на системну склеродермію». Вітаємо!!!

 

З 25 вересня по 5 жовтня 2017 року в Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» Державною інспекцією навчальних закладів України проводиться вивчення (моніторинг) вступної кампанії 2017 року та організації надання освітніх послуг студентам із числа іноземних громадян.

Моніторинг здійснюється відповідно до частини 13 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 15 пункту 10 Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. №538.

Моніторингова група працює за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського,9; кімната 10.

21 вересня 2017 року на базі Дніпровського військового госпіталю (в/ч А4615) відбувся круглий стіл на тему: «Передумови створення пункту психологічної, духовної допомоги та реабілітації в військовому шпиталі». Від нашої академії у заході прийняли участь співробітники кафедри психіатрії, загальної та медичної психології: завідувач кафедри, д.мед.н., професор І.Д. Спіріна, доцент, к.мед.н. С.В.Рокутов, асистент, к.мед.н. Є.С.Феденко та асистент О.М.Гненна. Були обговорені питання актуальності та важливості створення таких центрів, перелік необхідних заходів та методів психологічної та духовної допомоги в умовах військового госпіталю. З доповіддю про наукові основи психологічної допомоги та реабілітації виступила професор І.Д.Спіріна. Учасники круглого столу обговорили подальші заходи задля створення Центру психологічної, духовної допомоги та реабілітації на базі військового госпіталю.

Детальніше...

Враховуючи принципи стандартів і рекомендацій МОЗ щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі згідно листа МОЗ №08.1-30/17662 від 29.06.2017 р. в 2017-2018 навчальному році запроваджується включення до інтегрованих іспитів Крок-1 субтесту англійською мовою. Крім того в поточному навчальному році планується збільшення контингенту студентів англомовної форми навчання фактично в 2 рази. Для забезпечення якісного навчального процесу на теперішній час існує потреба поглибленого вивчення викладачами і студентами англійської мови.

20 вересня 2017 р. в академії відбулась презентація спеціалізованих навчальних онлайн-курсів англійської мови для співробітників ДЗ «ДМА», які проводяться міжнародною компанію Skyeng. Метою презентації було ознайомлення з можливостями, що їх надають курси, та обговорення умов навчання для співробітників академії.

Детальніше...

Цьогоріч Дніпропетровська медична академія отримала ліцензію щодо набору студентів на нову спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія». З 1 вересня за даним напрямом розпочали навчання 23 першокурсники.

Ерготерапія — це комплекс методів, спрямованих на допомогу пацієнту в повсякденному житті й сприяючих розвитку, відновленню й підтримці необхідних побутових навичок і дій.

Детальніше...