Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

27 листопада 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет»  відбулася П’ята всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь, наука та інновації». В роботі секції «Екологічні проблеми регіону» прийняв участь студент групи 431-А спеціальності «Фармація» Юссеф Кешекар. з науковою роботою «Хімічний моніторинг води ріки Дніпро» (наукові керівники: к.т.н., викладач Р. Є. Слободнюк та к.х.н, доцент Є. О. Клебанський). Робота та доповідь отримала високу оцінку, а Юссеф Кешекар одержав грамоту та сертифікат. Наукові керівники були відмічені подяками за організацію науково-дослідницької роботи студентів.