Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

24-25 листопада на базі Дніпровського національного університету ім. О. Гончара відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій 2017».
Науковці обговорювали стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні та світі, обґрунтовували заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах, обмінювалися досвідом викладання навчальних дисциплін у ВНЗ. Було визначено стратегію подолання кризових явищ у сфері вищої освіти в Україні, запропоновано шляхи ефективного використання освітньо-наукового досвіду інших країн з огляду на глобальні виклики сучасності.
Кафедра онкології та медичної радіології опублікувала дві наукові статті у тематичному 2-томному збірнику. Автори робіт В.Ф. Завізіон, І. М. Бондаренко, А. В. Прохач представили доповідь «Канцерогенез та закони філософії», та від В. Ф. Завізіона, І. М. Бондаренко, Д. І. Авєріна – «Підвищення знань студентів-медиків за допомогою додаткового курсу онкології». Також староста СНТ кафедри онкології та медичної радіології Дмитро Авєрін виступив з доповіддю стосовно проведеної Літньої Школи Онкології.