Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

Під патронатом ректора Дніпропетровської медичної академії чл-кор. НАМН України, професора Т.О. Перцевої, І Проректора, заслуженого діяча науки і техніки України, професора І.С. Шпоньки, проректора з науково-педагогічної роботи, професора Л.Ю. Науменка  у Дніпропетровській медичній академії розпочато підготовку співробітників академії до викладання французькою мовою. Курси мовної підготовки почали свою роботу з 04 грудня 2017 року на постійній основі задля якісного і поглибленого вивчення нової мови викладання.

Натепер навчання проходять 74 співробітника медичної академії, які поділені на групи. Для цього адміністрацією академії створені належні умови, виділені теплі та затишні аудиторії на кафедрах медичної біології, фармакогнозії і ботаніки (завідувач кафедри, професор В.Ф. Шаторна), загальної гігієни (завідувач кафедри, професор Е.М. Білецька) і біохімії та медичної хімії (завідувач кафедри, д.мед.н., доцент Г.С. Маслак), які оснащені всіма необхідними засобами навчання. Крім цього академія забезпечила всіх викладачів спеціалізованими підручниками та робочими зошитами для належного засвоєння матеріалу.

Викладання французької мови проводиться висококваліфікованими педагогами провідного Центру по вивченню французької мови «Alliance Française». Вони постійно відвідують курси підвищення кваліфікації у Франції, в навчальних закладах, які мають великий досвід у викладанні французької мови (CIEP, «Alliance Française» в Парижі, CAVILAM ...). Курси базуються на комунікативному підході згідно директивам «Alliance Française» в Парижі. Ця методика визнається в усьому світі завдяки тому, що дозволяє отримати високі результати в короткий термін, а також забезпечує найкращі умови для практики мови. Крім цього використовуються  новітні технології у вивченні французької мови. «Alliance Française» завжди шукає інноваційні технології, щоб удосконалити процес вивчення мови задля того, щоб заняття були більш динамічними і продуктивними. Кожен курс спрямований на розвиток 4 мовних навичок: розуміння усної та письмової мови, письмо, говоріння. Викладачі академії також можуть використовувати бібліотеку «Alliance Française» Дніпро, відвідувати додаткові заняття на базі Альянсу, які присвячені поглибленню фонетики, граматики, розширенню знань за допомогою перегляду та розбору французьких фільмів, мультимедійних презентацій, спілкуванням з носіями французької мови, використовували спеціалізовані франкомовні сайти, доступ до яких є тільки у учнів Альянсу.

Крім цього, всі викладачі, які проходять навчання можуть здати офіційний іспит з французької мови в «Alliance Française». Такі іспити дозволять підтвердити високе володіння французькою мовою професорсько-викладацьким  складом, розширити міжнародну співпрацю і визнання Дніпропетровської медичної академії. Ці дипломи визнані у всьому світі і  мають необмежений термін дії. Також це дозволить викладачам академії проходити міжнародні стажування, тим самим поглиблюючи знання мови і предмету викладання.