Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

29-30 листопада 2017 року на базі ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» відбулася Українська кардіологічна школа імені академіка М.Д. Стражеска «Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини». Конференція була присвячена пам’яті академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Г.В. Дзяка. Президент Асоціації кардіологів України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Коваленко В.М. в своєму відеозверненні привітав слухачів та акцентував увагу на величезний внесок Георгія Вікторовича Дзяка в розвиток української кардіології та ревматології. Лекторами конференції були відомі науковці та провідні фахівці ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (науковий керівник відділу дисліпідемій доктор медичних наук, професор Мітченко О.І.; науковий керівник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування доктор медичних наук, професор Шумаков В.О.; науковий керівник відділу серцевої недостатності доктор медичних наук, професор Воронков Л.Г.; науковий керівник відділу аритмій серця доктор медичних наук, професор Сичов О.С.; науковий керівник відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики доктор медичних наук Кожухов С.Н.; провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії доктор медичних наук Іркин О.І.; старший науковий співробітник відділу аритмій серця кандидат медичних наук Романова О.М.; старший науковий співробітник відділу аритмій серця кандидат медичних наук Фролов О.І.) та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини доктор медичних наук, професор Колесник Т.В.; завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 доктор медичних наук, доцент Ханюков О.О.; завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО доктор медичних наук, професор Потабашній В.А.; професор кафедри внутрішньої медицини 3 доктор медичних наук Коваль О.А.; професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО доктор медичних наук Василенко А.М.; доцент кафедри внутрішньої медицини 3 кандидат медичних наук Васильєва Л.І.) 29 листопада обговорювалися питання діагностики та стандартів лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, гострого коронарного синдрому, хронічної серцевої недостатності, некоронарогенних захворювань серця, тромбоемболії легеневої артерії. 30 листопада основна увага приділялась особливостям ведення пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця. Учасниками конференції стали понад 250 кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. Слухачі мали можливість не тільки прослухати лекції відомих вчених, а й ознайомитись з інформацією про нові лікарські засоби, яка була представлена на виставці фармацевтичних компаній.