Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

23-25 листопада у м. Києві відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

На заході розглядалися такі важливі питання освітнього сьогодення, як перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі, управління та моніторинг якості освіти, новітні засоби навчання і виховання, сучасний освітній менеджмент,  психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти, філософія та психологія освіти, послідовність середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт та інші.

Кафедри онкології та медичної радіології, фармакології і клінічної фармакології, патологічної анатомії і судової медицини, госпітальної терапії №2, загальної гігієни та деякі інші, від Дніпропетровської медичної академії представили свої матеріали у вигляді наукових статей у тематичному 2-томному збірнику, що  включений до Переліку наукових фахових видань України та індексований в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus International, Google Scholar, ERICH PLUS.

У рамках конференції відбувся тренінг-марафон «Навчання – Якість – Моніторінг», у якому своїм освітнім та практичним досвідом поділилися провідні викладачі українських, польських та турецьких вишів, психологи та методисти.

Доцент кафедри онкології та медичної радіології Завізіон В.Ф. позапрограмно провів тренінг «Кейс-методи навчання та їх поєднання з ігровими та комунікаційними технологіями у формуванні компетенцій діагностики в онкології».