Меню

21-22 вересня в місті Одеса пройшли Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука». В рамках конференції протягом двох днів відбулися пленарне засідання, президентська і міжнародна секції під головуванням Академіка НАМН України, професора Валерія Миколайовича Запорожана (Президента ГО «ААГУ»), професора Сера Сабаратнам Арулкумаран (діючого Екс-президента FIGO, Великобританія), доктора Тахір Махмуд (Президента EBCOG, Великобританія), член-кореспондента НАМН України, професора В’ячеслава Володимировича Камінського (Голови виконавчого комітету ГО «ААГУ»), а також 14 секційних засідань з актуальних питань акушерства, гінекології, медицини плода, додипломної підготовки з дисципліни «Акушерство та гінекологія» у ВНЗ МОЗ України і засідання Молодіжного фахового товариства акушерів та гінекологів України UNTOG (Ukrainian Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology – Українська Мережа Стажерів з Акушерства та Гінекології), що є дійсним членом відповідного Європейського товариства (ENTOG).

Від Дніпропетровської медичної академії у засіданнях конференції в якості модераторів та доповідачів взяли активну участь завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО, професор Юліанна Олександрівна Дубоссарська, професор Зінаїда Михайлівна Дубоссарська, завідувач кафедри акушерства і гінекології, професор Валентин Олександрович Потапов, а в якості слухачів - асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Віталій Володимирович Радченко, викладачі кафедри акушерства і гінекології - доцент Тетяна Валентинівна Демченко і асистент Наталія Володимирівна Крячкова.

21 вересня  2017 р. почесний член Президії Асоціації акушерів-гінекологів України, професор Зінаїда Михайлівна Дубоссарська виступила модератором у рамках секційного  засідання «Прикладні аспекти сучасних європейських трендів в акушерстві та гінекології. Зірковий майстер-клас», на якому прочитала дві доповіді на теми: "Нові можливості для реалізації репродуктивної функції при синдромі полікістозних яєчників" та  "Сучасна концепція ведення жінок в період перименопаузи", які викликали значний інтерес практичних лікарів акушерів-гінекологів з усіх регіонів України. Наприкінці майстер-класу було проведено інтерактивне тестування аудиторії для оцінки якості отриманих знань.

Всього на конференції було представлено понад 250 доповідей провідних фахівців з України, Великобританії та Білорусі, які дали змогу підвищити кваліфікацію лікарів і отримати сучасні відповіді на найбільш важливі професійні питання.