Меню

Враховуючи принципи стандартів і рекомендацій МОЗ щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі згідно листа МОЗ №08.1-30/17662 від 29.06.2017 р. в 2017-2018 навчальному році запроваджується включення до інтегрованих іспитів Крок-1 субтесту англійською мовою. Крім того в поточному навчальному році планується збільшення контингенту студентів англомовної форми навчання фактично в 2 рази. Для забезпечення якісного навчального процесу на теперішній час існує потреба поглибленого вивчення викладачами і студентами англійської мови.

20 вересня 2017 р. в академії відбулась презентація спеціалізованих навчальних онлайн-курсів англійської мови для співробітників ДЗ «ДМА», які проводяться міжнародною компанію Skyeng. Метою презентації було ознайомлення з можливостями, що їх надають курси, та обговорення умов навчання для співробітників академії.