Меню
  • Увага

За редакцією ректора ДЗ «ДМА МОЗ України», члена-кореспондента НАМН України, д.мед.н., професора Т.О. Перцевої; за участю проректора з наукової роботи професора В.Й. Мамчура, Н.М. Онул, В.В. Горбунцова, І.В. Большакової, Л.В. Худолій видано

Довідник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

У Довіднику наведена нормативно-правова база з атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка аспірантів, порядок, умови вступу до аспіратури та докторантури, а також особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», положення про антиплагіат, основні вимоги до публікацій результатів дисертації, до оформлення первинної документації, дисертації та автореферату дисертації, бібліографічних посилань та бібліографічного опису тощо.

Довідник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», які готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в атестаційному процесі.

 

Бібліографічне посилання: 

УДК 378.2(035):61(477.63)

Д58

Довідник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» / Т.О. Перцева, В.Й. Мамчур, В.В. Горбунцов, Н.М. Онул [та ін.]. За ред. Т.О. Перцевої. Дніпро: Вид-во ДЗ ДМА, 2017. 152 с.

ISBN 978-617-7097-66-1