Меню

Вітаємо

викладача кафедри патологічної фізіології ДЗ «ДМА МОЗ України»

Бібікову Вікторію Миколаївну

з присудженням наукового ступеня кандидата медичних наук,

затверджене наказом № 659 Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України

щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року.

 

Колектив кафедри патологічної фізіології