Меню

Студентка 4 курсу Поліна Ігрушкіна зайняла 1 місце на XIV міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених в секції ендокринологія з доповіддю: «Фактори рісіку розвитку вінсолінорезістентності у пацієнтів з Цукрове діабетом 1 типу». Науковим керівніком була асистент кафедри ендокрінології, к.мед.н. Рокутова М.К.