Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

Студентка 4 курсу Поліна Ігрушкіна зайняла 1 місце на XIV міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених в секції ендокринологія з доповіддю: «Фактори рісіку розвитку вінсолінорезістентності у пацієнтів з Цукрове діабетом 1 типу». Науковим керівніком була асистент кафедри ендокрінології, к.мед.н. Рокутова М.К.