Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

В обласній дитячій клінічній лікарні під керівництвом завідувача кафедри дитячої хірургії професора В.А.Дігтяря, голови асоціації дитячих хірургів професора В.І. Сушка, директора КЗ «ДОДКЛ» ДОР» кандидата мед наук, Заслуженого лікаря України О.Л.Хитрика та обласного хірурга О.П.Гладкого 20-22 березня відбулася регіональна конференція «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань та вад розвитку печінки та жовчовивідних шляхів у дітей».

На протязі трьох днів проводились майстер-класи по виконанню оперативних втручань при портальній гіпертензії та вадах розвитку. Це складна патологія при якій не завжди можна досягти позитивних результатів, але покращення своєчасної, ранньої діагностики та удосконалення оперативних втручань значно покращили наслідки лікування. Для хірургів обласної лікарні дуже важливо було освоїти сучасні підходи до цієї складної проблеми дитячої хірургії.

22 березня була проведена регіональна конференція сумісно з асоціацією дитячих хірургів Дніпропетровської області на якій були заслухані фундаментальні доклади.

Головний позаштатний дитячий хірург МОЗ України, професор Притула В.П. з кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в своїй доповіді «Хірургічне лікування дітей з кістами печінки та жовчних шляхів» обґрунтував особливості хірургічного лікування: транскутанної пункції, з санацією та дренуванням під ультрасонографічним і рентгенологічним контролем; лапаротомії та інтраабдомінальної пункції, санації з дренуванням під контролем ультрасонографії або під дактилотактильним контролем; лапаротомії, пункції, санації (деепітелізація), з висіченням країв оболонок, капітонаж з дренуванням або без дренування. Всі ці втручання показали свою ефективність і значне покращення наслідків лікування хворих з кістами печінки та жовчних шляхів.

Голова асоціації дитячих хірургів України, професор О.Г.Дубровін з кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зупинився на сучасних підходах до хірургічного лікування портальної гіпертензії. В своїй доповіді «Хірургічне лікування портальної гіпертензії у дітей» професор О.Г.Дубровін зупинився на різних видах оперативних втручань в залежності від термінів діагностики, перебігу хвороби та при виникненні ускладнень. Удосконаленні методи лікування портальної гіпертензії покращують результати хірургічного лікування.

Кандидат медичних наук О.С.Годік з Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця зупинився на особливостях патогенезу портальної гіпертензії та вродженного ураження стовбору ворітної вени. Його доповідь «Зміни погляду на портальну гіпертензію в дитячому віці» визначила основні питання портосистемного шунтування з використанням аутотрансплатату.

Група авторів кафедри ДЗ «ДМА МОЗ України доц.. О.М.Барсук та лікарі О.П.Гладкий, Б.Г.Ашкіназі, С.О.Щудро з з КЗ «ДОДКЛ» ДОР»   доповіли про впровадження лікування портальної гіпертензії у дітей методом лігування варикозно-розширених вен стравоходу. Невеликий досвід потребує подальшого удосконалення цього методу та більш широкого впровадження в практику дитячих хірургів області.

Плідна робота дитячих хірургів обласної дитячої лікарні та лікарень області, співробітників кафедри дитячої хірургії Запорізького медичного університету, лікарів Харківської обласної дитячої лікарні на протязі роботи регіональної конференції значно покращила знання в галузі діагностики та сучасного хірургічного лікування захворювань печінки та вад розвитку жовчовивідних шляхів у дітей.

Після завершення конференції всі учасники отримали сертифікати та матеріали конференції.

Розроблені методичні рекомендації будуть впроваджені в роботу хірургічних лікувальних установ області та України.

Асистент кафедри дитячої хірургії
Олена Геннадіївна Садовенко