Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Навчальний відділ є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом, основними завданнями якого є планування, організація та управління навчальною та науково-методичною діяльністю, а також здійснення контролю за якістю та ефективністю навчального процесу, обліку та звітності з питань навчально-методичної роботи.

У різні часи навчальним відділом керували Сорочан В.В., Грановський С.І., Логвіненко І.О., Гончаров С.І.

З 1985 р. відділ очолює Ліхолетова Наталія Василівна. Разом з нею багато років плідно працюють Панкіна Галина Петрівна, Рублевська Людмила Гаврилівна, Клиш Юлія Михайлівна.

Робота відділу є невід'ємною складовою освітнього процесу ДМА, провідним напрямом якого є пошук та реалізація нових досконалих форм, методів організації навчального процесу у поєднанні з модульними технологіями навчання.

Останнім часом у зв'язку з відкриттям нових напрямів підготовки за новими спеціальностями, а також введенням нових форм обліку та формування документації значно розширився та інтенсифікувався обсяг роботи відділу в цілому.

З введенням Болонської системи навчання відбулись суттєві зміни у формі організації навчального процесу: запровадження нової ефективної моделі - кредитно-модульної, тому колектив навчального відділу приділяє значну увагу якісному організаційному забезпеченню навчального процесу, адаптуванню навчальних планів та комплексів дисциплін до Болонської системи навчання згідно з Законом України «Про вишу освіту».

З метою регулювання навчальної та навчально-методичної роботи відділу підпорядковані навчально-методичний кабінет; підрозділ виробничої практики; деканати факультетів.