Меню
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Персональний Склад Вченої Ради ДЗ ДМА:

Примітка: На засіданні Вченої ради від 22.12.2016 року Головою Вченої ради обрано Першого проректора ДЗ ДМА, член-кореспондента НАМН України, докт.мед.н., профессора ПЕРЦЕВУ Тетяну Олексіївну; заступником Голови Вченої ради обрано докт.мед.н., профессора МАМЧУРА Віталія Йосиповича.

1. Голова Вченої ради ДЗЯК Георгій Вікторович Ректор академії,  академік НАМН України, д.мед.н., професор, професор каф. внутрішньої медицини 3

Проректори:

2. Перцева Тетяна Олексіївна Перший проректор, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини 1
3. Мамчур Віталій Йосипович Проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор, професор каф. фармакології та клінічної фармакології
4. Науменко Леонід Юрійович Проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., професор, професор каф. медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО
5. Гончаров Сергій Іванович Проректор з економіки, к.мед.н., доцент
6. Самко Віктор Васильович Проректор з адміністративно-господарчої частини

 Декани:

7.

Шпонька Ігор Станіславович

Декан І медичного факультету, д.мед.н., професор

8.

Козлов Сергій Володимирович

Декан ІІ медичного факультету, д.мед.н., доцент

9.

Кондратьєв Вячеслав Олександрович

Декан ІІІ медичного факультету, д.мед.н., професор

10.

Гудар’ян Олександр Олександрович

Декан стоматологічного факультету, д.мед.н., доцент

11.

Снісар Володимир Іванович

Декан ФПО, д.мед.н., професор

12.

Ковтуненко Олександр Васильович

Декан І міжнародного факультету, д.мед.н., професор

13.

Разумний Роман Валерійович

Декан ІІ міжнародного факультету, д.мед.н., професор

Секретар Вченої ради

14.

Землякова Тетяна Дмитрівна

Секретар вченої ради, к.мед.н.

 Керівники підрозділів

15.

Барсуков Валерій Микитович

Головний лікар клініки ДЗ ДМА

16.

Бондаренко Микола Матвійович

Голова Ради ветеранів  ДМА, д.мед.н., професор

17.

Васильченко Василь Васильович

Голова профкому співробітників, к.мед.н., доцент

18.

Віленський Ярослав Вікторович

Голова профкому студентів, магістрант кафедри педіатрії 3 та неонатології

19.

Горбунова Галина Василівна

Зав. навчально-методичним кабінетом, к.мед.н., доцент

20.

Дроздов Олексій Леонідович

Директор НДІ медико-біологічних проблем, д.мед.н., професор

21.

Дукельский Олександр Олександрович

Головний лікар медичного центру академії, к.мед.н.

22.

Захаров Сергій  Вячеславович

Голова моніторингового сектору, к.мед.н., доцент каф. шкірних та венеричних хвороб

23.

Кальбус Олександр Іванович

Голова Ради молодих вчених, к.мед.н., асистент каф. неврології та офтальмології

24.

Козелло Ілля Анатолійович

Начальник І відділу

25.

Кутузова Алла Маратівна

Начальник відділу кадрів

26.

Лихолєтова Наталія Василівна

Начальник навчального відділу

27.

Мазниця Вікторія Віталіївна

Директор  бібліотеки

28.

Муравська Валентина Петрівна

Головний бухгалтер

29.

Сорокіна Олена Юріївна

Заступник проректора з лікувальної роботи, д.мед.н., доцент, професор каф. анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО

30.

Шевченко Олександр Анатолійович

Начальник НДС, д.мед.н., доцент, зав. каф. гігієни та екології

Завідуючі кафедрами:

І  медичний факультет

31.

Курята Олександр Вікторович

Д.мед.н., професор, зав. каф. внутрішньої медицини 2 та профпатології

32.

Кутовий Олександр Борисович

Д.мед.н., професор, зав. каф. хірургії № 2

33.

Мунтян Сергій Олексійович

Д.мед.н., професор, зав. каф. загальної хірургії

34.

Потапов Валентин Олександрович

Д.мед.н., професор, зав. каф. акушерства та гінекології

35.

Шостакович – Корецька Людмила Романівна

Д.мед.н., професор, зав. каф. інфекційних хвороб

 ІІ  медичний факультет

36.

Абатуров Олександр Євгенович

Д.мед.н., професор, зав. каф. педіатрії 1 та медичної генетики

37.

Білецька Елеонора Миколаївна

Д.мед.н., професор, зав. каф. загальної  гігієни

38.

Дігтяр Валерій Андрійович

Д.мед.н., професор, зав. каф. дитячої хірургії

39.

Сілкіна Юлія Валеріївна

Д.мед.н., доцент, в/о зав. каф. патологічної фізіології

40.

Ільченко Світлана Іванівна

Д.мед.н., доцент, зав. каф. пропедевтики дитячих хвороб

41.

Погорєлов Олексій Вікторович

Д.мед.н., зав. каф. неврології та офтальмології

42.

Родинський Олександр Георгійович

Д.мед.н., професор, зав. каф. фізіології, завідувач  аспірантурою та магістратурою

 ІІІ  медичний факультет 

43.

Добридень Оксана Володимирівна

К.філос.н., доцент, зав. каф. гуманітарних наук

44.

Кобеляцький Юрій Юрійович

Д.мед.н., професор, зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії

45.

Маслак Ганна Сергіївна

К.біол.н., доцент, зав. каф. біохімії, медичної та фармацевтичної хімії

46.

Новицька-Усенко Людмила Василівна

Д.мед.н., професор, член-кор. НАН та НАМН України, професор каф. анестезіології та інтенсивної терапії, ректор ДМА протягом 1982-1996 рр.

47.

Подплетня Олена Анатоліївна

Д.фарм.н., професор, зав. каф. загальної та клінічної фармації

48.

Шаторна Віра Федорівна

Д.біол.н., професор, зав. каф. медичної біології, фармакогнозії, медичної ботаніки

Стоматологічний факультет 

49.

Бондаренко Ігор Миколайович

Д.мед.н., професор, зав. каф. онкології та медичної радіології

50.

Ідашкіна Наталія Георгіївна

К.мед.н., доцент, в.о. зав. каф. хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології

51.

Ковач Ілона Василівна

Д.мед.н., професор, зав. каф. дитячої стоматології

52.

Неханевич Олег Борисович

К.мед.н., зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини та  валеології

53.

Самойленко Андрій Валерійович

Д.мед.н., професор, зав. каф. терапевтичної стоматології

54.

Фастовець Олена Олександрівна

Д.мед.н., зав. каф. ортопедичної стоматології 

Факультет післядипломної освіти (ФПО)

55.

Березовський Віталій Миколайович

К.мед.н., доцент, в.о. зав. каф. медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО

56.

Височина Ірина Леонідівна

Д.мед.н., зав. каф. сімейної медицини ФПО

57.

Глазунов Олег Анатолійович

Д.мед.н., доцент, зав. каф. стоматології ФПО

58.

Десятерик Володимир Іванович

Д.мед.н., професор, зав. каф. хірургії, травматології та ортопедії ФПО, заст. декана 

59.

Дзяк Людмила Антонівна

Д.мед.н., професор, зав. каф. нервових хвороб та нейрохірургії ФПО

60.

Дубоссарська Юліана Олександрівна

Д.мед.н., професор, зав. каф. акушерства, гінекології та перинатології ФПО

61.

Клігуненко Олена Миколаївна

Д.мед.н., професор, зав. каф. анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО

62.

Лехан Валерія Микитівна

Д.мед.н., професор, зав. каф. соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я

63.

Потабашній Валерій Аркадійович

Д.мед.н., доцент, зав. каф. терапії, кардіології  та сімейної медицини ФПО

64.

Степанов Юрій Миронович

Д.мед.н., професор, в.о. зав. каф. гастроентерології та терапії ФПО

65.

Шейко Світлана Олександрівна

Д.мед.н., доцент, зав. каф. педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО

66.

Юр’єва Людмила Миколаївна

Д.мед.н., професор, зав. каф. психіатрії ФПО

І міжнародний факультет

67.

Березнюк Володимир Васильович 

Д.мед.н., професор, зав. каф. оториноларингології

68.

Довгаль Геннадій Володимирович

Д.мед.н., професор,  зав. каф. анатомії людини

69.

Кулагіна Ірина Борисівна

Д.біол.н., доцент, зав. каф. медико-біологічної фізики та інформатики

70.

Перцева Наталія Олегівна

К.мед.н., доцент,  зав. каф. ендокринології

71.

Степанський Дмитро Олександрович

К.мед.н., зав. каф. мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології

72.

Твердохліб Ігор Володимирович

Д.мед.н., професор, зав. каф. гістології

73.

Ханюков Олексій Олександрович

Д.мед.н., зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини

74.

Філат Тетяна Віталіївна

Д.філол.н., професор, зав. каф. мовної підготовки

ІІ міжнародний факультет 

75.

Березницький Яків Соломонович

Д.мед.н., професор, зав. каф. хірургії № 1

76.

Больбот Юрій Кононович

Д.мед.н., професор, зав. каф. педіатрії  3 та неонатології

77.

Дюдюн Анатолій Дмитрович 

Д.мед.н., професор, зав. каф. шкірних та венеричних хвороб

78.

Колісник Наталія Станіславівна

К.мед.н., доцент, зав. каф. фтизіатрії

79.

Лоскутов Олександр Євгенович

Д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України, зав. каф. травматології та ортопедії

80.

Спіріна Ірина Дмитрівна

Д.мед.н., професор, зав. каф. психіатрії, загальної та медичної психології

81.

Стусь Віктор Петрович

Д.мед.н., професор, зав. каф. урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Аспірант

82.

Шинкаренко Тимофій  Вікторович

Аспірант каф. патологічної анатомії та судової медицини, 2-й рік навчання

Клінічний ординатор

83.

Павлиш Олександр Сергійович

Клінічний ординатор  каф. анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, 1-й рік навчання

 Студенти – представники факультетів:

І медичний факультет

84.

Федоревський Микола Миколайович

Громадський декан, ІV курс

85.

Журба Олександр Сергійович

Голова Студентської ради ДЗ ДМА, V  курс

ІІ медичний факультет

86.

Катеруша Денис

Громадський декан, ІІІ курс, педіатрія

87.

Єрьоменко Юлія Юріївна

Профорг курсу, ІІІ курс, медико-профілактична справа

ІІІ медичний факультет

88.

Макаревич Олександр Сергійович

Староста потоку, І V курс

89.

Гончаренко Тарас Олександрович

Староста І курсу

 Стоматологічний факультет

90.

Грідін Владислав Васильович

Староста  ІІ курсу

91.

Постолов Анатолій Ігорович

Громадський декан ІІІ  курсу

 І міжнародний факультет

92.

Юлдашева Сабіна

Староста потоку ІІІ курс, стоматологія

 ІІ міжнародний факультет

93.

Кочкарова Я.

Староста  курсу, ІV  курс, лікувальна справа