Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ» ,УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ,
ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ , ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Інформаційний лист №2

ЗАПРОШЕННЯ
до участі в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з  міжнародною участю з сімейної медицини «Від науки до практики»
26-27 квітня 2018 року

Оргкомітет конференції повідомляє, що конференція відбудеться в м. Дніпро  у відповідності до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України, які проводитимуться у 2018 р. №101) (реєстраційне посвідчення  Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації № 676)

Місце проведення: м.Дніпро Палац студентів  Національного університету  імені Олеся Гончара   площа Шевченка,1  

Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь у роботі конференції.

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 1. Актуальні питання, проблеми реформування системи охорони здоров’я на засадах сімейної медицини.
 2. Перспективи розвитку і проблемні питання сімейної медицини в Дніпропетровській області.
 3. Питання організації та оцінки якості роботи лікаря ЗПСЛ на рівні амбулаторії і Центру ПМСД.
 4. Актуальні питання профілактики, лікування, реабілітації та диспансерного ведення пацієнтів на первинному рівні.
 5. Фармакотерапія інфекційних та неінфекційних захворювань з позицій доказової медицини в роботі сімейного лікаря.
 6. Інтегральні підходи до ведення хворих з коморбідністю.
 7. Впровадження медико -технологічних документів в повсякденну роботу лікаря ЗП-СЛ.
 8. Питання паліативної медицини.
 9. Питання впровадження інтегрованого ведення дітей раннього віку.

Наукова програма передбачає науково-практичні доповіді, проведення майстер класів, лекцій з актуальних питань, які мають бути впроваджені в роботу лікаря ЗПСЛ.

В рамках конференції буде проведено методичне засідання кафедр за фахом  «Загальна практика-сімейна медицина»

Стратегія розвитку  і робочі питання будуть обговорюватись на загальних зборах Науково-практичної Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області.

Під час конференції буде проведено конкурс робіт молодих вчених та конкурс постерних доповідей з визначенням переможців.

Для  участі у конкурсі постерних доповідей необхідно підготувати постер розмірами 0,8х1,3 м та внести оплату.

 

З комерційних питань та спонсорства звертатися до Савенкової Лилі моб.тел.. +380677780836,  е-mail:   

З організаційних питань звертатись до комітету    

Голова Науково-практичної  Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області, професор Чухрієнко Неонілла Дмитрівна    067 696 30 08, 050 652 03 77,  е-mail:

Зав. кафедрою сімейної медицини ФПО, д.мед.наук Височина Ірина Леонідівна 050 453 43 04, е-mail:  

Секретар Науково-практичної  Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області, доцент Башкірова Наталія Сергіївна 050 862 00 40, е-mail:  

 

Заявки для участі у конференції просимо надсилати до 1 квітня 2018 року.

 

За підсумками роботи конференції планується складання Резолюції з пропозиціями щодо удосконалення функціонування системи загальної практики-сімейної медицини в Україні з подальшим поданням її в МОЗ України.

В РАМКАХ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  БУДЕ  ПРОВЕДЕНО  ВИСТАВКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ


ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали конференції будуть видані у журналі «МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ», який входить до переліку провідних наукових фахових журналів, зареєстрований в ряді вітчизняних та закордонних інформаційних систем та баз (серед них міжнародні наукометричні бази РИНЦ, Index Copernicus).

Статті друкуються українською, російською або англійською мовами обсягом до 15 сторінок.  Строки подання статей:  до 1 березня  2018 року

Вимоги до оформлення статей можна подивитися  сайті журналу «Медичні перспективи» http://medpers.dsma.dp.ua/pravula-menu.

Вартість 1 сторінки  120 грн.

Вартість участі у конкурсі постерних доповідей 100 грн.

 


Рахунок:
ФОП    Павленко М.В.
ЕДРПОУ 2420000273
ПАТ "АБ"РАДАБАНК" МФО 306500
Р/р 26000500001116 

Призначення  платежу:  За участь  в матеріалах науково-практичної конференції "Від науки до  практики 2018"

На кафедру сімейної медицини ФПО стаття надсилається в паперовому вигляді (2 екз.) з обов’язковим додатком електронної версії, договір про передачу авторських прав. На окремому аркуші подаються відомості про автора (ів) – прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчений ступінь, місце роботи, адреса, контактні телефони, E-mail.

Адреса:
Башкіровій Наталїі Сергіївні
вул. Велика Діївська, буд. 22, кв. 47
м.Дніпро, 49044

Тел./факс: (056) 726 44 81

е-mail:

 

ВСІ  УЧАСНИКИ  КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ  СЕРТИФІКАТ