Меню
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 3.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.jpg
 • 6a.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

РекторГеоргій Вікторович Дзяк

Академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор.

Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України, почесний громадянин м. Дніпропетровськ, депутат Дніпропетровської міської ради, почесний член Української федерації вчених, заступник голови асоціації терапевтів, кардіологів України, голова Проблемної комісії Міністерства охорони здоров'я і Національної Академії Медичних Наук України «Кардіологія і ревматологія», член Європейського кардіологічного товариства, заступник головного редактора видання «Український кардіологічний журнал», головний редактор журналу «Медичні перспективи».

 

 Народився 20 березня 1945 року в Дніпропетровську в сім'ї лікарів. Його батьки-лікарі були для нього всім. Віктор Миколайович, лікар-кардіолог від Бога, й Лідія Петрівна, стоматолог, багато в чому сформували його особистість, духовний світ, наділили найціннішими людськими чеснотами - порядністю, цілеспрямованістю, титанічною працьовитістю.

Дитинство і юність Георгія Вікторовича минули в середовищі наукових дискусій, палких дебатів, обговоренні найбільш гострих проблем вітчизняної та зарубіжної медицини, бо відомо,що істина народжується в полеміці. Домашня атмосфера була сповнена ідеями і водночас сімейним затишком, теплотою. Збиралися фронтові друзі, колеги, відомі вчені, серед них професори Євген Іванович Ємельяненко, Дмитро Павлович Чухрієнко, Євген Пилипович, Богацький, Микола Васильович Миртовський, Леон Антонович Луковський, Тимофій Єремійович Гнилорибов, Степан Федорович Олійник, Володимирович Іванович Архипенко, Дмитро Аврамович Доро гань і багато інших, хто згодом створив імідж вітчизняній медичній науці.

У 1968 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». В період навчання в аспірантурі названого закладу захистив кандидатську дисертацію «Особливості зовнішнього дихання і кардіогемодинаміки у спортсменів-плавців, підводників і водолазів» (1970). У 1971 році тут же розпочав трудову діяльність асистентом кафедри госпітальної терапії, у 1980 році захистив докторську дисертацію «Гіпертрофія і дистрофія міокарда як наслідок гіперфункції серця», з 1979 - завідувач кафедри госпітальної терапії. У 1983 році йому присвоєно звання професора. Перший проректор з навчальної роботи у 1987-1996 роки, з 1996 року - ректор Дніпропетровської державної медичної академії.

Професор Г.В. Дзяк - всесвітньовідомий вчений у галузі терапії і талановитий організатор вітчизняної науки. Він створив наукову школу кардіологів і ревматологів України. Під його керівництвом розроблено сучасний науковий підхід до діагностики, лікування і профілактики захворювань серцево-судинної системи, який широко використовується в закладах охорони здоров'я і дає значний медико-соціальний ефект.

Як лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії Г.В. Дзяк проводить значну лікувально-консультативну допомогу хворим та організаційно-методичну роботу в лікувальних закладах міста і області. За роки лікарської діяльності ним надана висококваліфікована допомога десяткам тисяч терапевтичних хворих. Його особиста професійна майстерність відзначається у діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань серцево-судинної системи різних верств населення. За його безпосередньою участю в області удосконалюється система надання медичної допомоги кардіологічним хворим.

Георгієм Вікторовичем Дзяком підготовлена блискуча плеяда вчених, які працюють в системі охорони здоров'я не тільки України, але й далеко за її межами. Під його керівництвом виконано 48 кандидатських та 14 докторських дисертацій. Результати наукових досліджень професора і його колег відбито в понад 400 наукових публікаціях.

Під редакцією і при безпосередній участі Георгія Вікторовича видано вісімнадцять монографій, дев'ять навчально-методичних посібників та підручник із внутрішніх хвороб. Георгій Вікторович має 31 авторське свідоцтво і є співавтором двох відкриттів.

Коло наукових інтересів Г.В. Дзяка та керованої ним кафедри широке і різноманітне: це питання спортивної медицини, реабілітація хворих із ревматичними пороками серця, вивчення імунологічного статусу в нормі і при патологічних станах, вивчення центральної та периферичної гемодинаміки при різних захворюваннях серцево-судинної системи, розробка нового методу профілактики жовчнокам'яної хвороби. Пріоритетними напрямами наукової роботи Георгія Вікторовича лишаються кардіологія та ревматологія. Особлива увага приділяється питанням профілактики та лікування атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, остеоартрозу, ревматоїдного артриту. Створено центр із діагностики та лікування артеріальної гіпертензії. До клінічної практики впроваджено сучасні методи лікування хворих на гострий інфаркт міокарда (тромболітична терапія, стентування). На сучасному рівні проводиться діагностика та лікування складних порушень ритма і провідності серця.

Один із лідерів українських кардіологів та терапевтів, академік Георгій Вікторович Дзяк як ніхто інший знає справжню картину існуючих нині проблем в медицині, науці й освіті, його знання і багатий досвід вченого, педагога та клініциста дуже потрібні для успішної реалізації реформ у медицині.

Теоретичні й практичні надбання Георгій Вікторович виклав у низці монографій, серед яких «Гиперлипидемии, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца», «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб», «Сердце спортсмена - анализ биомеханика», «Нестероидные противовоспалительные препараты», «Хвороби органів серцево-судинної системи», «Ренальные эффекты производных вазопрессина», «Тромбоэмболия легочной артерии», «Суточное мониторирование артериального давления», «Пептиды вазопрессинового ряда и поведения».

Як керівник вузу Георгій Вікторович Дзяк багато уваги приділяє співдружності науково-дослідної та навчально-методичної, видавничої діяльності колективу ДЗ «ДМА» з іншими закладами України та зарубіжжя. У медакадемії введено єдиний державний випускний практично-орєнтований іспит. Кілька років знання студентів оцінюються тестовими ліцензійними іспитами «Крок». Значна увага приділяється гуманітарному вихованню молоді - цьому сприяють лекції з історії України, її культури, курси з етики, естетики, деонтології, екології.

Г.В. Дзяк ініціатор запровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи навчання, тестового контролю та інтегрованого комплексного іспиту. За його ініціативою відроджена підготовка студентів зі спеціальності «фармація» і «клінічна фармація», англомовна підготовка іноземних громадян.

Ректор Г.В. Дзяк - ініціатор створення медичного центру, діагностичного центру, клініки медичної академії. Створення таких підрозділів забезпечило умови підвищення якості підготовки фахівців на додипломному та післядипломному рівнях.

Г.В. Дзяк дбає про зміцнення матеріально-технічної бази академії. Постійно проводяться заходи щодо запровадження енергозберігаючих технологій, реконструкції навчальних корпусів і адміністративних приміщень.

Як вагому довіру мешканців міста Дніпропетровськ Георгій Вікторович розглядає обрання його депутатом міської ради. Він піклується здоров'ям своїх виборців, облаштуванням шкіл, дитячих садочків, майданчиків студентських гуртожитків.

Його вклад в науку та охорону здоров'я був неодноразово відзначений урядовими нагородами: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), ІІ ступеня (2001), медаллю «За заслуги в охороні здоров'я» імені М.Д. Стражеско (2001). Г.В. Дзяк нагороджений золотою медаллю Альберта Швейцера за великі заслуги у справі гуманізму та медицини, орденом «Святого Станіслава» IV ступеня (2001). Ім'я Георгія Вікторовича відомо далеко за межами нашої країни. Його обрано академіком Нью-Йоркської академії наук (1998) та Академії медицини Польщі (1998). Г.В. Дзяк є членом Європейського кардіологічного товариства, дійсним членом Петровської академії наук та мистецтв Росії, міжнародної професорської асоціації.

Колеги запам'ятали Георгія Вікторовича як працьовитого керівника, який турбується про своїх підлеглих. Любов до людей - одна з основних рис Г.В. Дзяка. Саме вона була потужною силою притягання для тисяч однодумців, учнів і колег в рідній академії та в численних куточках наукового і професійного світу.