Меню

ДЗ «ДМА» у 2017 році проводить прийом на перший курс на навчання за напрямом 22 Охорона здоров’я за освітніми програмами (спеціальностями):

 • 221 Стоматологія ‑ денна форма*, 5 років навчання;
 • 222 Медицина ‑ денна форма*, 6 років навчання;
 • 226 Фармація, промислова фармація ‑ денна*/заочна** форма 5 років навчання.
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія ‑ денна форма*, 4 роки навчання;

* ‑ на основі повної загальної середньої освіти
** ‑ основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра медичного та фармацевтичного спрямувань.
 

 

Перелік сертифікатів УЦОЯО та мінімальне значення кількості балів сертифіката***, з яким вступник допускається до участі в конкурсі:

а) за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація:

 1. українська мова та література
 2. біологія
 3. математика або історія України (на вибір вступника).

б) за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія:

 1. українська мова та література
 2. біологія
 3. математика або історія України (на вибір вступника)
  ‑ не менше 100 балів з кожного предмету.

*** ‑ сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.

Відповідно ЗМІН до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація» та 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» мінімальне значення кількості балів з кожного конкурсного предмета встановлюється не менше 150

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту, фотокарток починається 29 червня 2017 року, закінчується 25 липня 2017 року

Прийом заяв та документів приймальною комісією починається 12 липня 2017 року