Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення посад:

 

професора кафедри анатомії людини;

доцента  кафедри фізіології;

асистента кафедри онкології і медичної радіології - 2 особи;

старшого  викладача  кафедри:

 • медичної біології, фармакогнозії та ботаніки - 2 особи;
 • мовної підготовки;

викладача  кафедри:

 • гуманітарних наук;
 • соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я;

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність  всіх  претендентів п.п. 28, 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ №1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №347 від 10.05.2018);

 • на посаду професора - науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
 • на посаду доцента – науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х  років;
 • на посаду асистента – науковий ступінь та/або вчене звання або ступінь магістра відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду старшого викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або ступінь магістра відповідно до профілю кафедри;
 • на посаду викладача – науковий ступінь та/або вчене звання або ступінь магістра відповідно до профілю кафедри.

Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розкладом річного навантаження.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на ім'я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копії документів про освіту - науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • звіт про виконану роботу;
 • інформацію щодо відповідності результатів професійної діяльності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. №1187 (в редакції від 23.05.2018 р.).

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, кімнати №№ 62, 81.

Академія житлом не забезпечує.