Меню

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення посад:

 

завідувача кафедри патологічної фізіології

доцента  кафедри:

 • загальної та клінічної фармації;
 • психіатрії, загальної та медичної психології

асистента кафедри:

 • внутрішньої медицини 1;
 • хірургії № 2;
 • шкірних та венеричних хвороб – 2 особи;
 • психіатрії, загальної та медичної психології;
 • педіатрії 2;
 • терапевтичної стоматології – 2 особи;
 • хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • дитячої стоматології;
 • терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО -  2 особи;
 • хірургії, травматології та ортопедії ФПО;
 • медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО.

старшого  викладача  кафедри мовної підготовки

викладача  кафедри:

 • медичної біології, фармакології та ботаніки - 3 особи;
 • клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії (0,25 ст., дисципліна викладання клінічна анатомія та оперативна хірургія);
 • гігієни та екології

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Відповідність  всіх  претендентів п. 30 Ліцензійних умов (постанова  КМУ  № 1187 від 30.12.2015, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018);

 • завідувач кафедри - вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше  5-ти років;
 • доцент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х  років;
 • асистент – вища освіта за відповідним напрямом;
 • старший викладач – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь кандидата наук;
 • викладач – вища освіта за відповідним напрямом.

Претенденти на посаду протягом одного місяця з дня опублікування оголошення подають наступні документи:

 • заяву на ім'я ректора;
 • особистий листок з обліку кадрів з фотографією та автобіографією;
 • копії документів про освіту - науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;
 • список наукових праць;
 • звіт про виконану роботу;
 • перспективну програму діяльності (для посади завідувача кафедри).

Документи приймаються за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира  Вернадського, 9, кімнати №№  62, 81.

Академія житлом не забезпечує.