Меню
Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ".

До уваги завідувачів кафедр!

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» від 18.09.2018 р. №1010 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17) та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. №605 у ДЗ «ДМА» розпочато І тур Конкурсу. Роботи та супровідну документацію належить оформлювати з ретельним дотриманням вимог зазначеного Положення (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17).

Для подальшої участі в ІІ турі конкусні роботи разом із супровідними документами (електронні версії) необхідно надіслати науковому керівнику СНТ ДЗ «ДМА» І.В. Твердохлібу до 30 грудня на адресу: .