Меню
  • Увага

До уваги завідувачів кафедр!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» від 04.10.2019 р. №1271 (див. у додатку) та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. №605 у ДЗ «ДМА» розпочато І тур Конкурсу. Роботи та супровідну документацію належить оформлювати з ретельним дотриманням вимог зазначеного Положення (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17).

Також у додатках – повна контактна інформація, що вже надійшла до ДЗ «ДМА» щодо конкурсів за напрямками «Теоретична медицина», «Медицина», «Педіатрія». Про інші напрямки очікуйте на додаткове повідомлення.

Для подальшої участі в ІІ турі конкусні роботи разом із супровідними документами (електронні версії) необхідно надіслати науковому керівнику СНТ ДЗ «ДМА» І.В. Твердохлібу до 10 січня 2020р. на адресу: .

Додатки>>