English version  
 
04 / 12 / 2016
Dnipropetrovsk medical academy carries out postgraduate education of foreign citizens – the graduates from the different medical universities. The academy enrolls at postgraduate course the graduates from higher medical institutions with MD diploma.

Postgraduate education of foreign citizens is carried out at all clinical departments of Dnipropetrovsk medical academy by 36 specialties. The main aim of postgraduate courses is training of the highly skilled doctors and masters.

Thus, the foreign citizens with MD diploma have the opportunity to continue their specialized education in clinical ordinatura, master degree course, and after that to fulfill the advanced course in majoring specialization.

Clinical Ordinatura

In clinical ordinatura foreign citizens acquire theoretical knowledge and practical skills in majoring specialization. The educational process takes place at clinical departments of Dnipropetrovsk medical academy under the supervision of highly skilled and qualified professors. Training is carried out in Ukrainian/Russian and English (definite departments) languages. Dean's office of the 2nd International faculty accepts applications to clinical ordinatura and performs general supervision.

Submission of applications is carried out all the year round. Training can be start only after signing a contract.

The minimal duration of training in clinical ordinatura is 2 years. It is possible to prolong the period of training (3-6 years) according to specific demands and European standards of postgraduate education. During the training in clinical ordinatura foreign citizen studies all necessary practical skills for his independent medical practice and obtain good theoretical knowledge of the majoring specialization.

Training in clinical ordinatura at subspecialties (for example, pulmonology, cardiology, vascular surgery, etc.) is implemented only after mastering the basic subjects of the chosen course (therapy, surgery, pediatrics). Terms of training correspond to European and the USA standards.

Master degree course

The foreign citizen can apply for master degree course directly after the graduation or after the clinical ordinatura. Duration of master degree course is 2 years. The period of education can be prolonged according to the demands of the student's country.

After clinical ordinatura the minimal term of the training is 1 year.

The applicant for master degree course has to pass two examinations: medical specialty and Ukrainian (Russian) language.

During the master degree course the student performs a master's thesis, defeats it and receives the Master of Medicine Diploma.

Advanced course

The advanced course is available only after the clinical ordinatura or master degree course. Its aim is the obtaining of knowledge and skills at specified methods or areas in majoring specialty.

The term of education varies from 3 months to 1 year.

 

Specialties of clinical ordinatura
and master degree course

Subspecialities

Advanced course

 • Internal medicine
 • Cardiology
 • Endocrinology
 • Gastroenterology
 • Hematology
 • Infectious diseases
 • Nephrology
 • Pulmonology
 • Sports medicine
 • Invasive Cardiology
 • Allergology
 • Immunology
 • Family medicine

 

 

 • Anesthesiology and Intensive Therapy
 • Pediatric Anesthesiology and Intensive Therapy
 • Toxicology

 

 • Medicine of urgent states

 

 

 • Neurology
 • Pediatric Neurology
 • Vascular Neurology
 • Obstetrics and Gynaecology

 

 

 • Ophthalmology

 

 

 • Pediatrics
 • Pediatric Cardiology
 • Pediatric Endocrinology
 • Pediatric Hematology
 • Pediatric Nephrology
 • Pediatric Pulmonology
 • Pediatric Gastroenterology
 • Pediatric Infectious diseases
 • Neonatology

 

 • Oncology
 • Pediatric Oncology

 

 • Psychiatry
 • Pediatric Psychiatry

 

 • Radiology
 • Pediatric Radiology
 • Neuroradiology
 • Nuclear Radiology
 • Vascular and Internal Radiology
 • General surgery
 • Thoracic Surgery
 • Vascular Surgery
 • Plastic Surgery
 • Surgery of large intestine and rectum
 • Pediatric surgery
 • Pediatric Urology

 

 • Pediatric Orthopedics and Traumatology

 

 

 • Neurosurgery

 

 

 • Urology

 

 

 • Stomatology
 • (Dentistry)
 • Prosthetic Dentistry
 • Preventive Dentistry
 • Operative Dentistry
 • Parodontium Diseases

 

 • Pediatric Stomatology

 

 

 • Orthodontics

 

 

 • Orthopedics and Traumatology

 

 

 • Clinical Laboratory Diagnostics

 

 

ПАМ'ЯТІ МИКОЛИ МАТВІЙОВИЧА БОНДАРЕНКА
IN COMMEMORATION OF MYKOLA MATVIYOVYCH BONDARENKO 

1 грудня 2016 року пішов з життя Микола Матвійович Бондаренко – відомий хірург і вчений, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, талановитий педагог, чудова і добра людина, який протягом тривалого часу завідував кафедрою загальної хірургії Дніпропетровської медичної академії.

Бондаренко Микола Матвійович народився 27 вересня 1936 року в с. Турія Новомиргородського району Кіровоградської області в сім'ї селянина. Дитинство його припало на тяжкі роки війни та післявоєнного відновлення її наслідків.

В 1951 році він закінчив 7 класів з похвальною грамотою Туріянської семирічної школи. В 1954 році – 10 класів Капітанівської середньої школи цього ж району. Після закінчення школи Микола Матвійович вступив до Дніпропетровського медичного інституту, де з 1954 по 1960 рік сумлінно навчався на лікувальному факультеті, який закінчив з відзнакою. Свій трудовий шлях він розпочинає у 1960 році роботою хірурга в Новопокровській районній лікарні Дніпропетровської області, яку згодом очолює в якості головного лікаря. Праця в сільській місцевості дозволила набути певного досвіду практичної та організаційної роботи. Але прагнення до самовдосконалення та наукової праці знову привела його до стін Alma mater. З 1967 по 1970 рік – він аспірант кафедри шпитальної хірургії Дніпропетровського медичного інституту. Успішне навчання в аспірантурі було завершено достроковим захистом кандидатської дисертації. З 1970 по 1974 рік – він асистент, а потім – доцент кафедри шпитальної хірургії. В 1974 році його призначено головним хірургом Дніпропетровського обласного управління охорони здоров'я. На цій посаді він працює до 1981 року, одночасно продовжує за сумісництвом працювати доцентом кафедри шпитальної хірургії. В 1977 році Микола Матвійович з успіхом захищає докторську дисертацію за темою «Гострий холецистит». У 1984 році йому присвоєно наукове звання професора. З 1981 року Микола Матвійович працює завідуючим кафедрою хірургії Дніпропетровської державної медичної академії, яку він очолював до 2002 року. З 2002 року – професор кафедри загальної хірургії.

Професор М.М. Бондаренко відомий науковий працівник, педагог, хірург вищої категорії. Вірний учень та послідовник свого видатного вчителя Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Д.П. Чухрієнка, Микола Матвійович все своє життя продовжує та поповнює традиції його наукової школи. Понад 20 років він очолював Правління наукового товариства хірургів Дніпропетровської області, але й після того залишався почесним головою обласної асоціації хірургів України. Наукова і викладацька робота щільно поєднувалася із практичною. Як висококласний фахівець Микола Матвійович самостійно виконав понад 15 тис. оперативних втручань, серед яких переважають найбільш складні. Вихований на принципах гуманізму, Микола Матвійович Бондаренко проводив всі ці ідеї в життя. Це проявлялося в його доброму, чуйному відношенні до хворих, студентів, колег. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Добро верталося Миколі Матвійовичу щирою любов'ю всіх людей, з якими він спілкувався.

Професор М.М. Бондаренко автор понад 350 наукових праць, в тому числі – 5 монографій («Инфаркт кишечника», «Инородные тела у человека», «Клинико-патогенетические аспекты хирургического лечения язвенной болезни желудка» и др.), учбових посібників та підручника з хірургії. Має 10 винаходів та патентів України, 40 раціоналізаторських пропозицій. Він активний учасник всіх з'їздів хірургів СРСР та України. Основними науковими напрямками його науково-практичної діяльності є невідкладна хірургія, хірургія органів травлення, торакальна та судинна хірургія. Як провідний науковець він входив до складу редакційних рад наукових журналів: «Клінічна хірургія», «Харківська хірургічна школа», «Медицина транспорту України».

 М.М. Бондаренко підготував 10 кандидатів медичних наук та 2 докторів медичних наук. Мав широке коло наукових та практичних інтересів.

Свою роботу Микола Матвійович поєднував з активною громадською діяльністю. Останніми роками він очолював Раду ветеранів нашої академії.

Його праця неодноразово була відзначена державою. Він нагороджений знаком «Отличнику здравоохранения». За заслуги в області вищої освіти нагороджений нагрудним знаком «За отличные успехи в работе», медалями «Ветеран праці», «Захиснику Вітчизни» ювілейними медалями до 65-річча Перемоги, 20-річча Придністровської Молдавської республіки. Комісією при Кабінеті Міністрів України встановлений статус «За особливі заслуги перед Україною», має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За заслуги в розвитку охорони здоров'я, впровадження в лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, високу професійну майстерність, Микола Матвійович був нагороджений грамотою Верховної Ради України «за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм».

Всі, хто доторкнувся до його особистості, таланту науковця, лікаря, педагога, надзвичайної людини назавжди запам`ятають Миколу Матвійовича Бондаренка. Світла пам`ять про нього назавжди залишиться в їх серцях. 

Співробітники кафедри загальної хірургії

Цей інтернет-ресурс є єдиним офіційно зареєстрованим на ім'я Дніпропетровської медичної академії інтернет-сайтом.
Офіційною адресою сайту є: www.dsma.dp.ua.
Будь-які інші інтернет-ресурси, що мають схожі доменні адреси, не мають відношення до Дніпропетровської медичної академії.